Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Efa Maher, Ysgol Gymraeg Ifor Hael  
2il 
    Grace Edwards, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    Alfie Reed, Ysgol Gynradd Bro Sannan  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Evie Hond, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Carys Lloyd, Ysgol Y Lawnt  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Elizabeth Metcalf, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Cerys Haywood, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Nia Wilding, Ysgol Gymraeg Y Castell  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Vienna a Morgan, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    Bethan a Sian, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    Clio a Nadine, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Caitlin Prowle, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Lucy Percival, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Celyn Haf Hughes, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Ben Metcalf, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Lucy a Maria, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Celyn a Chloe, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Ffion ac Emma, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Joanne ac Iwan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Joanne Griffiths, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    , Ysgol Gyfun Trefynwy  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Evan Partridge Smith, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Bethan Evans, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Caitlin Prowle, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Mollie Quarterly, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Anwen Mai Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Kate Evans, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Anwen Roberts, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Ella Summers, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Serenni Morgan, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Harri Archer, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    John Liddington, Ysgol Gymraeg Trelyn  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Aisha Kala-Palmer, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Ella Summors, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Megan Howard, Ysgol Gymraeg Y Castell  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Myfanwy ap Hywel, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Elan Llwyd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Luisa Pettit, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Siobhan Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
2il 
    Holly James-Porch, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Siobhan Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
3ydd 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Anwen Mai Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Anwen, Heledd a Sioned, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Elan, Luisa, Grace a Joshua, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Chloe Angharad Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Lydia Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
3ydd 
    Tomos Nicholls, Ysgol Lewis Pengam  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Lydia Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
3ydd 
    Nyle Birch, Ysgol Gyfun Oakdale  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Daniel Thomas, Ysgol Gyfun Rhymni  
2il 
    Jessica Mullins, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Eluned ac Elan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Lydia a Siobhan, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
3ydd 
    Nyle ac Abigail, Ysgol Gyfun Oakdale  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Naomi Nicolaou, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Cerys Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Anwen Mai Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cefn Fforest  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Trefynwy  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Tori Keyte, Ysgol Gynradd Henllys  
2il 
    Clio Davies, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    Ceri Ann Gatehouse, Ysgol Ifor Bach  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Megan a Harriet, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Grwp Ellie a Shannon, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Georgia Dandy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Terrianne Morris, Ysgol Dawnsio Janet Denney, Cwmbran  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    William Dewi Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Catrin Hodder, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Seren Hughes, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Griffith, Ysgol Gymraeg Trelyn  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Ffion Hodder, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sam Williams, Ysgol Gymraeg Trelyn  
2il 
    Vienna Robinson, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    Clio Davies, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Heledd Fflur Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Ethan Hall, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Nia Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Millie Gerrish, Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    Chanel Bowen, Ysgol Gynradd Deri  
3ydd 
    Kali Webber, Ysgol Gynradd Cefn Fforest  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Isabel Banks, Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    Gabrielle Walker, Ysgol Gynradd Deri  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Georgia Chard, Ysgol Gynradd St Gwladys  
2il 
    Jasmine Shaw, Ysgol Gynradd St Gwladys  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd St Gwladys  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cefn Fforest  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    David Jones, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
2il 
    Georgia Sutcliffe, Ysgol Gyfun Heol Ddu  
3ydd 
    Zoe Davies, Ysgol Gyfun Oakdale  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Cil Y Coed  
300:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam  
2il 
    Alys Jones, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
301:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Lewis i Ferched  
2il 
    , Ysgol Gyfun Trefynwy  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
2il 
    , Ysgol Ifor Bach  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Dafydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Grwp Chloe, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Grwp Molly, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011