Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Rhydian Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Amelia Evans, Ysgol Gynradd Pum Heol  
3ydd 
    Lili Mai Davies, Ysgol Gynradd Ffairfach  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Jack Williams, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Llandybie  
3ydd 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Thomas Bytheway, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Ceri-Ann Lewis, Ysgol Gynradd Llandybie  
3ydd 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Ffairfach  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Harri ac Owain, Ysgol Gynradd Llangadog  
2il 
    Ben a Rhys, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Isabel a Manon, Ysgol Iau Llangennech  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talyllychau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanedi  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Mynydd y Garreg  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffairfach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pum Heol  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Iau Llangennech  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Georgia Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Sara Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Cara Williams, Ysgol Gyfun Y Strade  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Iolo Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Brychan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    Heini Minoda, Ysgol Gyfun Y Strade  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Eady a Sara, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Heini a Shaun, Ysgol Gyfun Y Strade  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Mary Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    Megan Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd a Gareth, Ysgol Gyfun Tre-gib  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli  
2il 
    Ffion Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gareth Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Mary Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Ffion Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
2il 
    Lowri Mair Davies, Aelod Unigol C. Llanelli  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ben Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Jack Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Eady Southgate, Ysgol Gyfun Tre-gib  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Hedd-Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Carys Haf Evans, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Ffion Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
204:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Emma Discombe Short, Ysgol Arbennig St. Michael's  
2il 
    Grace Lewis, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
3ydd 
    Melissa Dougan, Ysgol Gynradd Llandybie  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Emyr Al-Rawazick, Ysgol Iau Llangennech  
3ydd 
    Elin Worsley, Ysgol Gynradd Llanfynydd  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Lloyd, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Steffan Collins, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Isobel Davies, Ysgol Gynradd Trimsaran  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maesllyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llansadwrn  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandybie  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Soons, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Elinor Tiddy, Ysgol Gyfun Tre-gib  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Rhosanna Ellum, Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    Bronwen Veall, Ysgol Gyfun Tre-gib  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Julia Davies, Ysgol Gyfun Tre-gib  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Harry Lloyd, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Cerys Haf Smith, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Nia Eyre, Uwch Adran Llandeilo  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carwyn Thomas, Coleg Llanymddyfri  
2il 
    Hannah Fisher, Ysgol Gyfun Bryngwyn  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Isaac Ellum, Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Menna a Carwen, Ysgol Gyfun Tre-gib  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor  
2il 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Betsan Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Martha Harris, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Llyr Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Owain Rowlands, Ysgol Gynradd Llangadog  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Adran Penrhyd  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
265:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Steffan Rhys Davies, Adran Penrhyd  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Emily Atkins, Aelwyd Penrhyd  
269:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Aled Evans, Aelwyd Penrhyd  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
271:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ty Croes  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Ffwrnes  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Chloe Morris, Ysgol Gymraeg Brynsierfel  
2il 
    Cari Herbert, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Y Felin  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Carys Rees, Ysgol Gyfun Glan y Mor  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    , Coleg Llanymddyfri  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alexandra Harrott, Ysgol Gyfun Coedcae  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    EPIG, Ysgol Gyfun Y Strade  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Betsan Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Lili Graydon, Ysgol Babanod Llangennech  
3ydd 
    Cerys Bowen, Ysgol Gynradd Llandybie  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Jones, Ysgol Bro Banw  
2il 
    Dyfan Roberts, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Eluned Evans, Ysgol Gynradd Trimsaran  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Owain Rowlands, Ysgol Gynradd Llangadog  
2il 
    Bronwen Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Cerys Sali Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Banw  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Llandeilo  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd  
2il 
    Nia Eyre, Uwch Adran Llandeilo  
3ydd 
    Hanna Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Llandeilo  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Coleg Llanymddyfri  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Grug Kenny, Ysgol Gyfun Y Strade  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
293:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ellie Lyng Murray, Ysgol Gynradd Talyllychau  
2il 
    Iona Melrose, Ysgol Babanod Llangennech  
3ydd 
    Summer James, Ysgol Gynradd Llanedi  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Ebony Hall, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Ela Haf Thomas, Ysgol Bro Banw  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Brandon Morgan, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Ela Roberts, Ysgol Bro Banw  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    , Ysgol Bro Banw  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    George Lewis, Coleg Llanymddyfri  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor  
300:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Hannah Fisher, Ysgol Gyfun Bryngwyn  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Iau Llangennech  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Uwch Adran Llandeilo  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhiannon Gregory, Ysgol Gyfun Tre-gib  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Lowri Mair, Aelod Unigol C. Llanelli   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011