Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Môn 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tomas Parry, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Catrin Robinson, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
3ydd 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran  
2il 
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Bryngwran  
3ydd 
    Guto Sior Jones, Adran Bodffordd  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Guto Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran  
2il 
    Morgan Shaw, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Elin Mon Rowlands, Adran Bodffordd  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Nathan Waller, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Ryan Bennett, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Iwan Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Alun Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Holly Andrew, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Grwp Mili, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Grwp Cari, Adran Bodffordd  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Llaingoch  
2il 
    Grwp Eve, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Ffion a Rhys, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Mia Glesni Williams, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Elin Mon Rowlands, Adran Bodffordd  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Robinson, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
2il 
    Owain James Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mared Griffiths, Ysgol Gynradd Rhosybol  
2il 
    Ela Evans, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Gwyn Owens, Ysgol Gynradd Llangaffo  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Jay Moss, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Cai Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Llinos ac Oliver, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Grwp Tomos, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Grwp Ysgool Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Noa a Harvey, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Grwp Lea, Ysgol Gynradd Llaingoch  
3ydd 
    Grwp Emily, Adran Henblas  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Laura, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Grwp Lleucu, Adran Henblas  
3ydd 
    Grwp Mared, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amelia Morris, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Dion Hughes, Adran Henblas  
3ydd 
    Gethin Lindley, Adran Henblas  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Jared Didier, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Jay Moss, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
24:    erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Sam, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Casey, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Phoebe, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Imogen, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Heledd, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Beth Chessell, Ysgol Y Bont  
40:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Sam Griffiths, Ysgol Y Bont  
2il 
    Luke Wells, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Courtney Jones, Ysgol Y Bont  
43:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Dylan, Ysgol Y Bont  
44:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed 
1af 
    Sian Kieran, Ysgol Y Bont  
2il 
    Steven Owen, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Nadia Matson, Ysgol Y Bont  
45:    2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Jamie Vowles, Ysgol Y Bont  
2il 
    Hannah Roberts, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Steven Owen, Ysgol Y Bont  
46:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Siobhaun Heap, Ysgol Y Bont  
2il 
    Llinos Owen, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Sam Hogarth, Ysgol Y Bont  
47:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Ruth, Ysgol Y Bont  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Gethin Roberts, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Kurtis Hodson, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Callum Jones, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Cemaes  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Andrew Cashmore-Thorley, Ysgol Gynradd Bryngwran  
3ydd 
    Claire Binyon, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lucy Bromley, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Grace Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Einir Ann Rowlands, Ysgol Uwchradd Bodedern  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ellen Mai Thomas, Ysgol Gynradd Llangaffo  
2il 
    Rachel Rowlands, Ysgol Gynradd Llangaffo  
3ydd 
    Bethan Evans, Ysgol Gynradd Llangaffo  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Bryony Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Lewis Riley, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Saffy Griffiths, Ysgol Gymraeg Morswyn  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Luke Hogson, Ysgol Y Parc  
2il 
    Nathan Roberts, Ysgol Y Parc  
3ydd 
    Alex Bell, Ysgol Y Parc  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
2il 
    Stephen Cowley, Ysgol Gynradd Llangaffo  
3ydd 
    Ffion Jones, Adran Corn Hir  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Aleesha Sinnot-Evans, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
2il 
    Jasmina Morris, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
3ydd 
    Cai Hughes, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Alicia Griffiths, Ysgol Gynradd Aberffraw  
3ydd 
    Cerys Coplin, Ysgol Gynradd Aberffraw  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwen Jones, Adran Llanfechell  
2il 
    Luke Jordan, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Mared Edwards, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys ac Alicia, Ysgol Gynradd Aberffraw  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan a Ryan, Ysgol Gynradd Aberffraw  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Arthur Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Leah Woodhead, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Tatiana Lasham, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Phoebe Taylor, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Bryony Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Bethany Thomas, Ysgol Gynradd Llangaffo  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Harry Driscoll, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Luke Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Imogen Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Casey Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Ffion Bird, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Cerys Coplin, Ysgol Gynradd Aberffraw  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Holly Hughes, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Elis Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Katie Preston, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Sam Jenkins, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Ben Jacob Evans, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Annest Haf Parry, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Gethin Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
2il 
    Rhodri Morgan Jones, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Elin Mon Rowlands, Adran Bodffordd  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amelia Morris, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Sian Owen, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Annest Haf Parry, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Zoe Aclamkiewicz, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Ceri Lois Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Niamh Ellen Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
102:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
1af 
    Glesni Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Fraser McArthur, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Huw, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Magi a Catrin, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
2il 
    Huw Roberts, Ysgol Gynradd Y Talwrn  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Tomos Innes, Adran Corn Hir  
3ydd 
    Tomos Meirion Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Ann Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Haf Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo  
3ydd 
    Thomas Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Saffy Griffiths, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Lucy Brown, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Llio Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Emliy Parry, Adran Corn Hir  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
2il 
    Alisa Trowell, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Catrin Robinson, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Tom Wright, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
2il 
    Bedwyr Matthews-Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Katrin Spens, Ysgol Gynradd Y Talwrn  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Kurtis Hodson, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Eve Jordan, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Llio Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Tom Wright, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Catrin Lynes-Coombes, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Manon Wyn Rowlands, Adran Rhosmeirch  
3ydd 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amelia Morris, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Tatiana Lasham, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Lili Wyn Furlong, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
2il 
    Ryan Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
3ydd 
    Phoebe Taylor, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Mari W Hughes, Ysgol Gynradd Y Talwrn  
3ydd 
    Katie Preston, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elle Burgess, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Elliot Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Mari Ann Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Ryan Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
2il 
    Sian Owen, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Adam Owen, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Ceri, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
144:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 
1af 
    Glain Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Lowri Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
3ydd 
    Dafydd Eilian Jones, Ysgol Gyfun Llangefni  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Reece, Ysgol Gynradd Amlwch  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Caitlin, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Grwp Ellie, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Niamh, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Grwp Claire, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Scott Brugts, Ysgol Uwchradd Caergybi  
149:    Creu Arteffact Bl. 9 
1af 
    Lowri Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Catrin Haf Jones, Ysgol Gyfun Llangefni  
156:    CAD / CAM Bl. 7-9 
1af 
    Sion Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011