Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Eryri 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
2il 
    Erin Medi Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Sophie Williams, Adran Edern  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Tomos S. Jones, Adran Edern  
2il 
    Poppy Hookings, Adran Edern  
3ydd 
    Millie Allport, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Olivia Knight-Brown, Ysgol Gynradd Cae Top  
3ydd 
    Cadi Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwenllian Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Buddug Eckley, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Gwern Llyr Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Carmel, Adran Carmel  
3ydd 
    Lois Catrin Povey, Ysgol Gynradd Chwilog  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grwp Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Grwp Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
3ydd 
    Mali Hayes Turtle, Adran Tudwal  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Grwp Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Jac Lloyd Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Laura Brookes, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Megan A. Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Harri Llewelyn, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Seren Williams, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Non Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Leo Price, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Joseph Twm Evans-Beckett, Adran Tref Y Gelli  
3ydd 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Magi Tudur, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Jac Owens, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Jac Williams, Adran Tref Y Gelli  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Elain Denham, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Grwp Morgan a Hari, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Grwp Dylan, Ysgol Iau Maesincla  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Rebeca, Adran Beuno/Pontllyfni  
2il 
    Grwp Huw, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Grwp Bedwyr, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Blwyddyn 6, Adran Llithfaen  
2il 
    Megan a Martha, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
3ydd 
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Chwilog  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Tomos Turtle, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Ifan Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Sioned Mair Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jac Griffiths, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Alaw Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Mali Madrun, Adran Tudweiliog  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Siwan Fflur Williams, Adran Tudweiliog  
2il 
    Elisha Haf Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Mari Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ffion Elen Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Luned Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Mari Elin Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
24:    erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Hogiau Llyn, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Grwp Glyn, Adran Bontnewydd  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Elis, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Hogiau, Adran Aberdaron/Rhiw  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Cai Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Dion Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Jessica Rose Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Rosey Cawte, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
35:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Guto Jones, Adran Waunfawr  
2il 
    Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Portia Heaven, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
37:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    James a James, Ysgol Arbennig Pendalar  
38:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Sion Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar  
3ydd 
    Delwyn Jones, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
51:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Hannah Owen, Ysgol Arbennig Pendalar  
56:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Mathew Postlethwaite, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
57:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Hayley a Gareth, Ysgol Arbennig Pendalar  
58:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Sion a Nicola, Ysgol Arbennig Pendalar  
2il 
    Grwp Luke Martin, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
3ydd 
    Grwp Steven Roberts, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nia Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Cynan Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Catrin Mari Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Jack Scott, Adran Edern  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Eirian Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Eban Huw, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Guto Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
2il 
    Nel Roberts, Ysgol Gynradd Abercaseg  
3ydd 
    Laura Szelinski, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Awel Williams, Adran Edern  
2il 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Chloe Hughes, Ysgol Gynradd Y Groeslon  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Tomos Lewis Jones, Adran Edern  
2il 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Anest Wyn Jones, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Chloe Hughes, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Katie White, Ysgol Iau Maesincla  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Deian Sion Hughes, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
2il 
    Cadi Evans, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Meleri Vaughan Jones, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Tomos Jones, Adran Carmel  
3ydd 
    Morgan Griffith, Adran Carmel  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Hedd Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Cassie Scott, Adran Carmel  
3ydd 
    Iwan Rhys Thomas, Adran Carmel  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Enlli Thomas, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Siwan Jones Griffiths, Adran Carmel  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Sion, Ysgol Gynradd Abercaseg  
2il 
    Grwp Shannon, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Grwp Elan, Ysgol Gynradd Chwilog  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Erin, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Cain, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Grwp Seren, Ysgol Gynradd Beddgelert  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Elan, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Michael, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
3ydd 
    Grwp Nel, Adran Botwnnog  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Alys Fflur, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Huw Iorwerth Evans, Adran Llandwrog  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Eleri Jones, Adran Llithfaen  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Llio Bryfdir Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Gwenllian Bell-Rennie, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
3ydd 
    Katie Hughes, Adran Garndolbenmaen  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Huw Iorwerth Evans, Adran Llandwrog  
2il 
    Awen Haf Humphreys, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Math Gwyn, Adran Tref Y Gelli  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Kiera Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Cristian Wyn Rowley, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Lucy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Chloe Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Emilie Redfearn, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Beca Sin Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Sioned Ann Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Beca Wyn-Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Carin Mair Worth, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Ellie Gwynne Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Dominic Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Maia Rose Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Ashleigh Jay Wood, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Rhiannon Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tomos William Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
3ydd 
    Erin Roberts, Adran Aberdaron/Rhiw  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Medi Montague, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Stephanie Humphreys, Ysgol Gynradd Felinheli  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Anna Fflur Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Sioned Haf Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Y Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Baladeulyn, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bontnewydd  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhostryfan  
2il 
    , Adran Y Groeslon  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Felinheli  
112:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Elen Lois Bee, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Elin Lane, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Deio Sion Terfel, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Trinity Love, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
2il 
    Guto Wyn Griffith, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Mared Ann Parry, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi  
3ydd 
    Tomos Mather, Ysgol Gynradd Felinheli  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Catrin Jones, Adran Llangybi  
3ydd 
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gwenno Morgan, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Awen Edwards, Uwch Adran Bangor  
3ydd 
    Angharad Elis, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Iwan Puw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Trinity Love, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Elin Mair Johnson, Adran Beuno/Pontllyfni  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Osian Wyn Coyle, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
3ydd 
    Lleucu Briallt Brookes, Ysgol Gynradd Llanrug  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gwenno Morgan, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Gwenlli Mair Thomas, Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    Ela Fflur Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cynwal ap Myrddin, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Guto Wyn Griffith, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Trinity Love, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Morgan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Lewis, Adran Carmel  
2il 
    Ifan Pritchard, Adran Llanaelhaearn  
3ydd 
    Gemma Ann Owen, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Angharad Ellis, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Deio Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
3ydd 
    Guto Wyn Griffith, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Erin Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Nefyn  
3ydd 
    Osian Wyn Coyle, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Mai Wyn Owen, Ysgol Gynradd Nefyn  
2il 
    Bethany Sorrell Westley, Ysgol Gynradd Nefyn  
3ydd 
    Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Elis Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Erin Elias, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Elin Mai Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Mia Ari-Ana Owen, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Efa Ceiri, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Erin Chinery, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Teleri Medi Jones, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Mari Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Molly Swann, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Hannah Maclennan, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Lliwen Thomas, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Malgorzata Tulwin, Ysgol Gynradd Y Faenol  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Huws, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Gruffudd Stead, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Mari Williams, Ysgol Gynradd Felinheli  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Alaw, Adran Llanystumdwy  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Lucy a Maisy, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Georgia a Louise, Ysgol Gynradd Y Faenol  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Henblas, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Alys/Cynan, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Grwp Erin, Adran Aberdaron/Rhiw  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Grwp Mathew, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Grwp Reece, Ysgol Gynradd Y Faenol  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Lois, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Loren/Elin, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Georgia/Louise, Ysgol Gynradd Y Faenol  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
2il 
    Sioned Mair Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Hannah Harrison, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
150:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Lois Glyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Mari Fon Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
151:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Mirain Flur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Grug Muse, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
160:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Grug Muse, Aelwyd Dyffryn Nantlle   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011