Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Meirionnydd 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Dewi Meirion Roberts, Adran Ganllwyd  
3ydd 
    Jodi Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Nellie Roden, Adran Brithdir  
2il 
    Iris Paschedag, Adran Brithdir  
3ydd 
    George Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Erain Edwards, Adran Brithdir  
2il 
    Cerys Thomas, Adran Brithdir  
3ydd 
    Alex Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
2il 
    Ffion Glain Parry, Adran Ganllwyd  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
2il 
    Glesni Haf Davenport, Ysgol Uwchradd Y Gader  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Mollie Jessica ac Ellie, Adran Ffridd y Llyn  
3ydd 
    Glain Jenkins, Adran Dinas Mawddwy  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Elan Sara a Lois, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Megan Breese, Ysgol Gynradd Pennal  
3ydd 
    Tomos Jones, Ysgol Gynradd Y Garreg  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Hannah Manzini-Hughes, Adran Rhydymain  
2il 
    Olivia Danks Kemish, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Lois a Maria , Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Enlli Puw, Ysgol Gynradd Bryncrug  
2il 
    Gweltaz Llyr Davalan, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mari Ifan, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Osian Gruffudd Owen, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Hana Wyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel Barrow, Adran Y Friog  
2il 
    James Day, Adran Brithdir  
3ydd 
    Timothy Cadwaladr Jones, Adran Dinas Mawddwy  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Yasmin , Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
2il 
    Grwp Ifan, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Grwp Lliwen , Adran Brithdir  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Erin, Deio, Ifan a Hana, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Bedwyr,Ethan, Meurig ac Isaac, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Owain a Chloe, Ysgol Gynradd Machreth  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Celt a Cai, Adran Brithdir  
2il 
    Lewys ac Owain, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Ifan a Tomos, Ysgol Gynradd Machreth  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Skye Bickell, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Rachel Wagstaff, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Willow Bentley, Ysgol Gynradd Penybryn  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Alex Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Harri Roberts, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Lora Constable, Ysgol Gynradd Penybryn  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Polly, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Emily, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Robert Glyn Vaughan Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Daniel Wyn Kimberley, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Harry Rendell, Uned Ty Meirion  
2il 
    Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion  
3ydd 
    Conner Jones, Uned Ty Meirion  
43:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C) 
1af 
    Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion  
44:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed 
1af 
    David Roberts, Uned Ty Meirion  
2il 
    Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion  
46:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion  
2il 
    David Roberts, Uned Ty Meirion  
54:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
2il 
    Nerys Jones, Uned Ty Meirion  
3ydd 
    John Bugby, Uned Ty Meirion  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Gruffudd Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Liam McCaffrey, Uned Ty Meirion  
56:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Nerys Jones, Uned Ty Meirion  
2il 
    John Bugby, Uned Ty Meirion  
58:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Glesni Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Aled Hughes, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
3ydd 
    Liam McCaffrey, Uned Ty Meirion  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Abbie Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Dylan Owen, Ysgol Gynradd Y Clogau  
3ydd 
    Cari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cemlyn Thomas, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Alun Rhys Kimberley, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Eleanor Swindley, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Kane Williams, Adran Llanuwchllyn  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Bethany Dennett, Adran Dinas Mawddwy  
2il 
    Angharad Jones, Adran Dinas Mawddwy  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    John Elgan Williams, Ysgol Gynradd Y Clogau  
2il 
    Alaw Mair Trow, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Sara Eurgain Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Jamie Knight, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Suzie Hartill, Adran Deudraeth  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari Evans, Adran Deudraeth  
2il 
    Cai Fazarkley, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Aled Ellis, Ysgol Gynradd Manod  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Mared Roberts, Ysgol Gynradd Manod  
2il 
    Erin Richards, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Chloe Evans, Ysgol Gynradd Manod  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Robin Mac, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Garin Williams, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Abbie Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Cai John Aykroyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Gwion Pritchard, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Trinity Adler, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Joseph Taft, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    George Daniels, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Sian Harrop, Ysgol Gynradd Dolgellau  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Freya Edwards, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Penybryn  
3ydd 
    Heidi Owen, Ysgol Gynradd Penybryn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Liberty Jones, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Natalya Norman, Ysgol Gynradd Y Clogau  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Dafydd Davies, Adran Y Parc  
2il 
    Francesca Hartill, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Enlli Thomas, Adran Deudraeth  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alaw Mair Trow, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Davenport, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Marged Davenport, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Mali Allman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Rhys Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Sin Davenport, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
2il 
    Glesni Fflur Jones, Adran Dinas Mawddwy  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Macsen Parri, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Lowri Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Hedd Alman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Erin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Ifan Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Amy Hope, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Jordan Hodkinson, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
2il 
    Ela Sion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ifan Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Rachel Wagstaff, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Trinity Leahy, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Haf Roberts, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Osian Gwyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Deio Clwyd, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
102:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
2il 
    Samuel Lewis Jones, Adran Dinas Mawddwy  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Abby Evans/Chelsea Jones, Ysgol Gynradd Manod  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwion Davies, Adran Y Parc  
2il 
    Sara Rebecca James, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Erin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Myles Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Heledd Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Deio Clwyd, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Jac, Mared a Megan, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
2il 
    Teleri, Elin, Darren a Rosie, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Sarah Rushton, Adran Deudraeth  
2il 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Swyn Davies, Adran Llanuwchllyn  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Heledd Haf, Adran Llanuwchllyn  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Nalani Rushton, Ysgol Gynradd Y Traeth  
2il 
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Aeryn Carpenter, Adran Corris  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Marged Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Gweno Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Emily Bearman, Adran Corris  
2il 
    Hedd Alman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Aron Pugh, Adran Y Parc  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Jack Morris-Bailey, Ysgol Gynradd Llanbedr  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Tomos John Watkin Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Rebekka Harding, Adran Y Friog  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Glesni Fflur Jones, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Gweno Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Sara Jones, Adran Y Parc  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwenno Lois Jones, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Elis Garmon Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aron Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Hedd Alman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Elgan Edwards, Adran Y Parc  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Sera Grace Trow, Adran Llanuwchllyn  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Garmon Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Ieuan Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Gweno Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Marged Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwenno Meirion Edwards, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Harri Hughes, Adran Y Parc  
3ydd 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Alexandra Owens, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Melita Saunders, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Mollie Davis, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
2il 
    Paige Coaley, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Sioned Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Lois Enlli Lloyd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
2il 
    Ifan Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Courtney, James a Harri, Ysgol Gynradd Dolgellau  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Gweltaz a Glain, Adran Dinas Mawddwy  
2il 
    Sara, Oliver, Enlli a Catrin, Ysgol Gynradd Bryncrug  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Deio a Dion, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Aled, Jack a Cai, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Kurtis a John , Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Owen, Lennon a Ben, Ysgol Gynradd Y Traeth   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011