Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Conwy 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Penmachno  
2il 
    Aron Emlyn Thomas, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Kitty McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Harri Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Katie Flitcroft, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Cara Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Amelia Molloy, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Steffan Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lidia Mari Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Elen Bird, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Maya, Amy a Ruby, Ysgol Gynradd Capelulo  
2il 
    Afan, Deio, Joel ac Evan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Sion James Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grwp Geirionydd , Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Eli ac Isabel , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Adam a Maisy , Ysgol Gynradd Tal y Bont  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Lauren a Holly , Ysgol Gynradd Tal y Bont  
2il 
    Grwp 7 Porth y Felin , Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Grwp 4 Porth y Felin , Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Grace Charles, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lily Cawthray, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Eleyna H. Griffiths, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Llinos Haf Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cain Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    James Mainwaring, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Robin Owen, Adran Cerrigydrudion  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Harri Alun Evans, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Elen, Ffion, Lily a Caron , Ysgol Gynradd Llanddoged  
2il 
    Cain a Morgan , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Owen, Rebeca, Gruffudd a Dewi , Ysgol Gynradd Rhydgaled  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ioan, Elliw a Tomos , Ysgol Gynradd Rowen  
2il 
    Casey a Lydia , Ysgol Gynradd Trefriw  
3ydd 
    Loren, Mathew a Iestyn , Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ellie ac Elle , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Neve, Ffion ac Abbie, Ysgol Gynradd Dolgarrog  
3ydd 
    Jordan, Anna, Chloe a Chloe , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Llio Alun, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Emilia Humphreys-Lorey, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Adam Ferguson, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Rebeca Fflur Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Tomos Clwyd Edwards, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Lois Haf Burton, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Kiera Shields, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Adelaide Le Maitre, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
24:    erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Holly a Megan , Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Sam, Thomas a Lauren , Ysgol Babanod Glan Gele  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Hannah Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Thomas Kerrigan, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Rhinallt Ellis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Ifan Tudur, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Mathew Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Iwan Griffiths, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Hannah Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Joel Richardson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
32:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C) 
1af 
    Joel a Hannah , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Rhinallt ac Owain , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
33:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Hannah a Joel , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Keiran a Laura , Ysgol Arbennig Y Gogarth  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Finley Williams, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Ffion Maskery, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    James Stevenson, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
35:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Mark Hemmings, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Jasmine Bowman, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Rory McQuilliam, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Nicole Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
44:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed 
1af 
    Shane Howard, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Jordan Sheriden, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Derek Hepper, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
45:    2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Shannon McCarthy, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Ben Stringer, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Alun Sin Thomas, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Carys Mostyn, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Ben Thorndike, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Peter Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Jordan Benton, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ceri Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Aron Emlyn Thomas, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Rhianwen Bramham Evans, Ysgol Gynradd Penmachno  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Elis Robet Dafydd, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Charlotte Thorn, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Jordan Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Anna Harris, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Chloe Adams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhun Edwards Evans, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Elena Whitehead, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Freya Turner, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Charlie Carlisle, Ysgol Gynradd Tudno  
2il 
    Eva Sutton, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Owen Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Nia Lowri Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Ryan Gareth Ellis, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Elin Cawley, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Kyle Morris, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin D Jones, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Chloe Meechan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Gethin Roberts, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Morgan Metcalfe , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Hannah Dopson, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Shaun Spencer, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Gruffydd Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Jade Louise Williams, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Garmon Owen, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Aaron Jones, Ysgol Gynradd Cynfran  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Holly Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Molly Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dominic, Adam a Laura , Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Bobi, Gruffydd a Rowan , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Lili ac Erin , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Molly a Jonathan , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lois a Ellie , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Ffion, Sacha a Sophia , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amelia Holmes, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Elliw Haf Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Ifan Elis Jones, Adran Cerrigydrudion  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Glain Angharad Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
2il 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Cadi Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Luke Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Alex Harris, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Non Pyrs, Adran Ysbyty Ifan  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Elain Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Brittany Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Bethany Morris, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
88:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Mari Elfyn Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aimee Snape, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Chelsea Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Gwenno Fflur Williams, Adran Cerrigydrudion  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Owen Ellis, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Lara Pyves, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Kimberley Godbert, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Beca Lois Kynaston, Adran Cerrigydrudion  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elsie Pyves, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Owain Endaf Morris, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Ceri Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Aisha Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Eboni Powell, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
98:    3D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Caryl Davies, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sophie Coirier-Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Aimee Snape, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Branwen Haf Jones, Adran Cerrigydrudion  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Cadi Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Siwan Madogwen Price, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Alice Evans, Adran Cerrigydrudion  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Ellen Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Eboni Powell, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
103:    Gwau/Crosio Bl. 9 
1af 
    Sioned Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhun Edwards Evans, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Mia Davies, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Begw Williams, Adran Cerrigydrudion  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Garmon Owen, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Ben Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Holly Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Chloe Meechan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Hannah, Megan a Freja, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Chloe, Molly Chloe, Anna, Jordan a Holly , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lois ac Ellie , Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Ben a James , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
111:    Gwehyddu Bl. 9 
1af 
    Sioned Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
112:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Ella Medi Murphy, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Lucia Jones, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    William Mole, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Elen Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Elena Whitehead, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Jade Louise Williams, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Thomas Opie, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Morgan Metcalfe, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Deio Rhys Jones, Ysgol Gynradd Dolwyddelan  
3ydd 
    Benjamin Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Thomas Opie, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Jen Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Morgan Metcalfe, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jacob H Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Elen Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Angharad Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Greta Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Lois Elen Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elen Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Osian Ellis, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Thomas Opie, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Tomos Clwyd Edwards, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Greta Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Arthur Emyr Williams, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amelia Holmes, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Holly Jones-Beach, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Anna Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Ellen May Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Harri Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Meghan Williams, Ysgol Gynradd Rowen  
3ydd 
    Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Georgia McCarthy, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
140:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samantha, Hannah, George a Liam , Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Paige a Lucy , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
144:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 
1af 
    Harry A Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Brengain Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Poppy a Siwan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Amelia, Emilia, Warren a George , Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Enid ac Elin , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Miriam a Gwenno, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Sion a Cieran , Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Aaron a Pwyll , Adran Cerrigydrudion  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Anna a Chloe, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Tomos a Jac , Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ioan Rhun Roberts, Uwch Adran Llangwm  
149:    Creu Arteffact Bl. 9 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Liam Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Iolo Cowell, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
150:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Thomas Smee, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
151:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
152:    Creu Arteffact dan 25 oed 
1af 
    Rebeca Anne Lloyd, Aelwyd Llangwm  
157:    CAD / CAM Bl. 10 ac 11 
1af 
    Elin Charlton, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
158:    CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Cerys Watson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
160:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Mostyn Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
162:    Coginio Bl 4-6 
1af 
    Ella Medi Murphy, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Efa Celyn Davies, Adran Ysbyty Ifan   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011