Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Dinbych 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sofia Read, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Lucy Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Lucy Pughe, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Daniel Mason-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Rebecca Thomas, Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Harry Smith-Hughes, Ysgol Gynradd Carrog  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Emma Twist, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Rebecca, Isaac, Joe, Enfys, Haydn a Dylan, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Ella Roberts, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Harri Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Llyr, Tudur ac India, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
2il 
    Johnny, Felipe ac Elis, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
3ydd 
    Olivia Alkir, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Tom Owen, Ysgol Gynradd Llandrillo  
2il 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
3ydd 
    Grwp Megan, Lia,Ellie, Chloe a Catrin, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Emma Twist, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Catrin Thomas, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tomos Owen-Ellis, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Millie Hughes, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Zac Evans, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Emily Bentley, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Gareth McAndrew, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Rhidian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Owen Naisby, Ysgol Gynradd Clocaenog  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Rhys,Ela,Efan a Erin, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Grwp Huw a Meirion, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Grwp Ceri, Jac,Callum a Osian, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Ciaran, Zac, Tomos a Cai, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Grwp Tamsin, David a Alex, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
3ydd 
    Grwp Tomos, Daniel a Daniel, Ysgol Gynradd Clocaenog  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Carys a Bethan , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Lewys ac Ilan, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Olivia a Charlotte , Ysgol Gynradd Clocaenog  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
3ydd 
    Charlotte Roebuck Dolby , Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jessica Frith, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Auben Jarvis, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Jamie Jarvis, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Morgan Evans, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Aaron Walsh, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
3ydd 
    George Williams, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
2il 
    Sin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Sin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
37:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    David, Phoebe a Shawn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn  
2il 
    Joshua, Brad, Jake a Mark , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn  
3ydd 
    Harry a Niamh , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Steffan Mevel, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Emily Stubbing, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Lewis Williams, Ysgol Gynradd Y Llys  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Lucy Clark, Ysgol Gynradd Carrog  
2il 
    Lucy Hammonds, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
2il 
    Chelsea Phillips, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Ellie Pritchard, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy  
63:    Argraffu Bl. 9 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffion Fowler, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
2il 
    Meirion Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Elin Rees, Ysgol Gynradd Clocaenog  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Tomos Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Chloe Henderson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Hanna Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Rhidian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Erin Gwyn, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Macsen Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Abigail Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Jo Moffat, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Ellis Jones , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Chloe Henderson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Lisha Lewis, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gethin, Osian, Gareth a John, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Seren, Nanw a Lucy , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Grwp Babanod , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Daisy, Rob, Jac ac Emma , Ysgol Gynradd Llandrillo  
2il 
    Ffion, Annie a Sara, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Tomos, Tecwyn a Tegid, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Charlotte, Alys a Megan , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Viktor, David, Morgan a Michael , Ysgol Gynradd Llandrillo  
3ydd 
    Grwp 2, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jac Owen Hughes, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
2il 
    Annabelle Blundly, Ysgol Gynradd Bro Famau  
3ydd 
    Clarissa Cartwright, Ysgol Gynradd Bro Famau  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Lauren Pollard, Ysgol Gynradd Bro Famau  
2il 
    Beth Jones, Ysgol Gynradd Bro Famau  
3ydd 
    Hannah Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Awel Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Gwen Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Phillip Davies, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Megan Rees Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Lucy Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Roberts, Ysgol Gynradd Llanbedr Dyffryn Clwyd  
2il 
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Millie Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Alys Hall, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
93:    2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Nanw Rowlands, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Seren Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Tegid Goodman-Jones, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Tecwyn Hughes, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Tomos Hall, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Elan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Charlotte Thomas, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
98:    3D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Gerallt Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
2il 
    Llio Haf Evans, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Libby Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Erryn Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Ned Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Alys Hall, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Alaw Griffiths, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Babanod , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
2il 
    Daisy, Ffion, Dylan, Libby, Isaac a Rhys , Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Nanw, Lucy, Jo a Seren , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Elin, Sioned a Catrin , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Annie, Tomos, Sara a Cai, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Tegid, Tecwyn a Tomos , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Kate, Lowri, Elan a Charlotte, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Megan Stockport, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Teleri Owen, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Jessica Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Susie Grindley, Ysgol Gynradd Gwernant  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Ceri Wynne Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Hannah Ward, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Imogen Ferneyhough, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Elliott Owens, Ysgol Gynradd Henllan  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cian Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Harvey Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Tomos Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Imogen Ferneyhough, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Hannah Ward, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gwen Rees, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Helen Williams, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
3ydd 
    Alison Edwards, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gethin Sion, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Joshua McVicar, Ysgol Gynradd Llandrillo  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Imogen Ferneyhough, Ysgol Gynradd Carrog  
2il 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Elan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Huw Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Erin Gwyn, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Daniel Mason-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    William Tomos Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
3ydd 
    Sophie Lloyd, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Marnie Morris, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Bethan Morris, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eleanor Lowe, Ysgol Gynradd Henllan  
2il 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Megan Rees Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Lilly Bamber, Ysgol Gynradd Llandrillo  
3ydd 
    Nikita Robertson, Ysgol Gynradd Henllan  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Jessica Janes, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Elizabeth Hughes, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan a Begw , Ysgol Gynradd Pen Barras  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Llio a Lucy , Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion, Abbi ac Elan , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Llio ac Erin , Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Kara ac Alice , Ysgol Gynradd Pen Barras   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011