Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Ceredigion 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Cerys Silvestri-Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Maddy Thorogood, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Dion Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Nina Davies, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
2il 
    Sally Rees, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Ela Haf Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Huw Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Alice Raine, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Shannon Walton Cropp, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Tomas Morgan a Catrin Evans, Ysgol Gynradd Mynach  
3ydd 
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    GrwpTrefilan, Ysgol Gynradd Trefilan  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Hazel Foy, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dafi Tom Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Nathen Charles Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Shane Evans, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Marged Braint, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Robert Slawkowski, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Lois Price, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Daniel Lewis, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Aberteifi, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felifach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Grwp Bl. 3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Neide Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Dion Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Tatum Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Joel Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Ela McConochie, Ysgol Gynradd Trefilan  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Zoe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Scot Janes, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Morgan Evans, Adran Bro Fallen  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
24:    erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Lucy Beddowes a Katie Elder, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Pili-Pala, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Grwp Y Ddraig, Ysgol Gynradd Y Dderi  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Grwp Trefilan, Ysgol Gynradd Trefilan  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Liam Newitt a Bradley Rowlands, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Sunnie Boardman, Ysgol Gynradd Trefilan  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog  
2il 
    Nathan Jones, Ysgol Gynradd Llangeitho  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Hafwen Clarke, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Sunnie Boardman, Ysgol Gynradd Trefilan  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Rayn Butler, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Sion Garret, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
35:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Daniel Sidford, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
2il 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Huw Meredydd, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
37:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    Daniel Sidford a Sion Garrett, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Jordan Venables, Ysgol Gyfun Emlyn  
40:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Jordan Venables, Ysgol Gyfun Emlyn  
41:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn  
42:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn  
47:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
48:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Michael Hancock, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
49:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Ebony Chester, Ysgol Gyfun Emlyn  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn  
57:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
58:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Catrin, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Grwp Dylan, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Undeg Jones, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Charlotte Howells, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Manon Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Llangeitho  
3ydd 
    Carys Owen, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Sion Nelmes, Ysgol Gynradd Talybont  
3ydd 
    Liam Evans, Ysgol Gynradd Llanafan  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Ella Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Owain Griffiths, Ysgol Gynradd Talgarreg  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Scott Grota, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Dion Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Steffan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Anwen Morris, Uwch Adran Bro Dafydd  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    George Long, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Sioned Fflur Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Angel Blake, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Catrin Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
71:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Owen Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Heini Gleeson, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Zoe Jarman Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Bethan Schievink-Smith, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Lauren Hill, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Georgie Hines, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Cerys Legg, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Alecia Gibbs, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Freda Somerfield, Ysgol Gynradd Llanafan  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Megan Davies-Coulson, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Abigail Parry, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Naomi Jones, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    Libby Davies, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Catrin Mai James, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Catrin Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
88:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Sioned Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Isabelle Hopkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Leah Howden, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhian Griffiths, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Owen Galbraith, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Cerys-Ann Reeves, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Eifion Edgell, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Niamh Houghton, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Ela Haf Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Ceris Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
93:    2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Aled Evans, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Sophie Miller, Ysgol Gynradd Y Dderi  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Esme Freeman, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Alaw Haf James, Ysgol Gynradd Aberbanc  
3ydd 
    Jennifer James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
98:    3D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Olivia Blesovsky, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Carys Watkins, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Sion James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Jennifer Studman-Badillo, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Emma Richards, Ysgol Gynradd Llanafan  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Katrina Bruce, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Molly Wheeldon, Ysgol Gynradd Llanafan  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Michaela Michelle, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Cari Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Owen Llyr Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Jennifer Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanfihangel y Creuddyn, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Finn Launchbury, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Megan Wheeldon, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Lauren Vicary, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Seren Hay, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Idris North-over Barnes, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
3ydd 
    Beca Davies, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Christopher Biddulph, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
2il 
    Branwen Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Anna Lewis, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Jacob Davies, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    Siriol Howard, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Braint, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Beca Elin James, Ysgol Gynradd Mynach  
3ydd 
    Beca Davies, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Christopher Biddulph, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
2il 
    Dylan Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
3ydd 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Georgia Owen, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Freya Morris, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Owen Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Harriet Waller, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
3ydd 
    Rhys Bishop, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Mared Fflur Davies, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Elinor Mari Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Morgan Reeves, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Harvey Ling-Cottey, Ysgol Gynradd Mynach  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Beca Elin James, Ysgol Gynradd Mynach  
2il 
    Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Aaron McKay, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Anna Lewis, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Dylan Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
3ydd 
    Jack Dafydd Davies-Richards, Ysgol Gynradd Aberaeron  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Catrin Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Tesni Jenkins, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Gwenno Ellis-Jones, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Elan Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Lena Yousaf, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Tegan Dunderdale, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Webb, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Hannah Jones, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Sally Rees, Ysgol Gynradd Y Dderi  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Manon Izri, Uwch Adran Bro Dafydd  
2il 
    Medi Evans, Uwch Adran Bro Dafydd  
3ydd 
    Abigail Thompson, Uwch Adran Bro Dafydd  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joseph Gregg, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Morgan-Jane Birch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Sara Hopton, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Tyler Nash, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Steffan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
140:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Derbyn, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Bl. 1 a 2, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Ceri Ann, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Ceris Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Angharad Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Grwp Lily Harries, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Brynmor, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Jac a Rhys, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Grwp Tomos a Rhys, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Grwp Moli, Ysgol Gynradd Llanarth  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Penboyr, Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    Grwp Nicola a Steffan, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Grwp Cerys , Ysgol Gynradd Penboyr  
150:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Madra Scott Newing, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
151:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Fflur Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
155:    CAD Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
156:    CAD / CAM Bl. 7-9 
1af 
    Gwennan Holt, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
157:    CAD / CAM Bl. 10 ac 11 
1af 
    Eira Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
158:    CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Gwenllian Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Jemima McNally, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Siwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
161:    Portfolio o waith 19-25 oed 
1af 
    Rhiannon Roberts, Aelwyd Aeron  
2il 
    Lea Adams, Aelod Unigol C. Aberystwyth   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011