Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Gorllewin Myrddin 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ela Isaac, Ysgol Gynradd Cefneithin  
2il 
    Iolo Rowe, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Hayley Ings, Ysgol Gynradd Llangain  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Rohan Peterson, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Catrin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Ffion George, Ysgol Gynradd Penygroes  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Kaitlan Evans, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Mared Wyn Owen, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Caryl Jones, Ysgol Gynradd Y Fro  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Cerian Evans, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
2il 
    Rhys Page-Gibby, Ysgol Bro Myrddin  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Alys Bradshaw, Ysgol Gynradd Llansteffan  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talacharn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
3ydd 
    Amy Hickingbottom, Ysgol Gynradd Penygroes  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Gwen Lewis, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Ben Williams, Ysgol Gynradd Penygroes  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Georgia Howells, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Chloe Weston, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Courtney Edwards, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Hana Devonald-Davies, Ysgol Gynradd Penygroes  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    James Perry, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Emily Evans, Ysgol Gynradd Drefach  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Gorslas  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Gorslas  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Ceris, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abergwili  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Elin Ceri Davies, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Tim Ramsden, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Huw Butterworth, Adran Gwili  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Butterworth, Adran Gwili  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    William Towns, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Matthew Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Alun Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Gwennan Haf Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Rhodri Moses, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
40:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Joshua Escott, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
46:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Jack Taylor, Adran Gwili  
52:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
53:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
54:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
1af 
    Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
58:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dylan Miller, Ysgol Gynradd Carwe  
2il 
    Felix Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Mabon Tinney, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan Llewellyn-Firth, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Myrddin Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    James Devlin, Ysgol Gynradd Carwe  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Rhiannon Rees, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sioned Cray, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Iestyn Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Leela Saunders, Ysgol Gynradd Glanyfferi  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Lloyd Jackson, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Ben Williams, Ysgol Gynradd Penygroes  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Cameron Parish, Ysgol Gynradd Llansteffan  
3ydd 
    Kelisha Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Caryl Jones, Ysgol Gynradd Y Fro  
3ydd 
    Harri Ward, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Tim Ramsden, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carys Morgan, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Gethin Huw Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Morgan Williams, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Phoebe Lawrence, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Bethany Lloyd, Ysgol Gynradd Drefach  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Euan Devlin, Ysgol Gynradd Carwe  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Abbie Painter, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Phoebe Jones, Ysgol Gynradd Llansteffan  
3ydd 
    Eloise Horsley, Ysgol Gynradd Carwe  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Manon Dixon, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Lauren Willis, Ysgol Gynradd Carwe  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
88:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Siriol Powell, Adran Gwili  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Menna Price, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Cadi Harding Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Carla Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Owain Gibbin, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Emily Sullivan, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Tyler Heck, Ysgol Gynradd Llansteffan  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Katie Bishop, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Beca Morgan, Adran Y Neuadd Fach  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Beca Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Efa Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Lloyd Jackson, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Adran Ffynnonddrain  
112:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ifan Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Amelia Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Trystan Evans, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Bethany Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Amelia Dawber, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Amelia Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Mari Freeman, Ysgol Gymunedol Peniel  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Bethany Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Amy Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lowri Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Mia Bowskill, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Sean Scott, Ysgol Gynradd Abergwili  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Laura Jaramillo, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    James Cremin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Ceris Watts, Ysgol Gynradd Gorslas  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Rhiannon Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Carla Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Keira Pickersgill, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    William Gledhill, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Holly Murcott, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Elen M Gibbin, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Beca Morgan, Adran Y Neuadd Fach  
3ydd 
    Phoebe Lawrence, Ysgol Gynradd Brechfa  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Millie, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Dan Butterworth, Adran Gwili   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011