Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Caerdydd a'r Fro 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Gethin Price, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Hannah Manders, Ysgol Gynradd Sant Baruc  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Ifan Edwards, Ysgol Y Wern  
2il 
    Manon Bryant, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Nancy Bradley, Ysgol Gymraeg Treganna  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Lord, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Catrin Beynon, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Adam Robjohn, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sioned Donovan, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Sioned Graves, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Amie Bird, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Siwan Manley, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Elle Gillette, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Loti Parry, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
2il 
    Cari Williams, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Layla Griffiths, Ysgol Gynradd Tan yr Eos  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Mali Karroumi, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Mabli Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Jamia Magrin, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
2il 
    Casey Hawkins, Ysgol Glan Morfa  
3ydd 
    Liam J Coyle, Ysgol Gymraeg Treganna  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Gwydion ap Hedd, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    James King, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Smith, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
2il 
    Madog Hammond, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mathonwy O''Donnell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Malika Hafdi, Ysgol Glan Morfa  
3ydd 
    Tia Weston, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Ioan Edwards, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Jake Bevan, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Y Clwb Celf, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Clwb Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
3ydd 
    Mabli a Mared, Ysgol Y Berllan Deg  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Megan Pembery, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
2il 
    Eleanor Bryl, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
3ydd 
    Harri Stalard, Ysgol Gynradd Creigiau  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Niamh Morris, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Sam Honey, Ysgol Gymraeg Treganna  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Elinor Haf Roderick Lein, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Elinor Haf Roderick Lein, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Manon Fflur William, Ysgol Gynradd Sant Curig  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Cadi a Meg, Ysgol Gymraeg Treganna  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Merched Gwern, Ysgol Gymraeg Treganna  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Tomos Ifan Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Pabo Cormick, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Jack Badge-Watts, Ysgol Gynradd Tan yr Eos  
3ydd 
    Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Noa Nisien, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Elin Badge-Watts, Ysgol Gynradd Tan yr Eos  
3ydd 
    Elin Badge-Watts, Ysgol Gynradd Tan yr Eos  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Glesni Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
2il 
    Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Ifan Rees, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Mabli Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
2il 
    Ffion Rees, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Parry Lowther, Ysgol Gynradd Y Wern  
2il 
    Mary-Ann Moss, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Osian Collins, Ysgol Gymraeg Treganna  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Bethan Harris, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
3ydd 
    Dylan Harris, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
71:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Patrick Harvard, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Louis Cooksley, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Ben Cooksley, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Lewis Latimer Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Elen Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Alys Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Tomos O'Sullivan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel O''Sullivan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Menna Non Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Mai Penry, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Isaac Harding Richards, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Natasha Marriott, Ysgol Gynradd Sant Curig  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Jones, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
3ydd 
    Esyllt Hedd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Twm Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Ifan Hywyn, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Seren Lewis, Ysgol Gynradd Creigiau  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Cherish Thomas, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Beca Lloyd Hughes, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Heath Barber, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Menna Non Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Erin Meredith, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Alaw Donovan, Ysgol Y Wern  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    India Pappas, Ysgol Y Wern  
2il 
    Elinor Hughes, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Lea Sanders, Ysgol Y Wern  
2il 
    Mary-Ann Moss, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Menna Non Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Kate Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Harvey Simmonds, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Eva Titterington, Ysgol Gymraeg Treganna  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Jude D''Alesio, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Sioned Donovan, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Harvey Simmonds, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Cadi L. Jones, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Alaw Donovan, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Esyllt Parry Lowther, Ysgol Gynradd Y Wern  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Molly Roberts , Ysgol Gynradd Rhydypenau  
3ydd 
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
3ydd 
    Gethin Williams, Ysgol Gymraeg Treganna  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Miles Latham, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Lucy Manon Edwards, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Osian Conn, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Mia Morgan, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Llion Carbis, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lleucu Haf William, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Clare Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Glesni Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Twm Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Elis Jones Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Esyllt Parry Lowther, Ysgol Gynradd Y Wern  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Manon Jenkins, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Siwan Rhys, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Alys Hart, Ysgol Y Wern  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Sioned Donovan, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Llion Carbis, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwernan R Brooks, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Non Drake, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Mari Tittertington, Ysgol Gymraeg Treganna  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Heledd Powell, Ysgol Pencae  
2il 
    Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Ffion Dugdale, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Mabli H. Yeoman, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Ioan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Mefin R. Hopkins, Ysgol Gymraeg Treganna  
161:    Portfolio o waith 19-25 oed 
1af 
    Elian Sion Williams, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd  
2il 
    Llio James, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011