Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Gwent 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Holly Pipe, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Holly Hughes, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
3ydd 
    Alex Hoey, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Molly Bond, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Ffion Foritt, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
3ydd 
    Lauren Smith, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Edmunds, Ysgol Ifor Bach  
2il 
    Amber Cripps, Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    Ben Salmon, Ysgol Ifor Bach  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Cara Hood, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Isobel Winter, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Joseff Jackson, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Alys Smith, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Betsan Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Eilir Teagle, Ysgol Gynradd Bro Sannan  
2il 
    Cameron Breese, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
3ydd 
    Megan, Callum a Chloe, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Sophie Gray, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Maks Dyrbus, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
3ydd 
    Ashley Watkins, Ysgol Y Lawnt  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Saven, Ffion a Chloe, Ysgol Ifor Bach  
2il 
    Ffion Lee, Ysgol Ifor Bach  
3ydd 
    Iona Evans, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Roseanna Strong, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Elen Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) 
1af 
    Bethan Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Libby Smith, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Holly Pipe, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Matthew Gauntlett, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Grace Horne, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Chloe O''Connor, Ysgol Ifor Bach  
2il 
    Bethan Ruck, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
3ydd 
    Lewis Thompson, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Kiah Evans, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
2il 
    Marisa Jones, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Megan Colwill, Ysgol Gymraeg Y Castell  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Evan, Keiron, Joe a Daniel, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ioan, Tegan ac Owen, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Luke, Ethan, Neve, Ella, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Lily a Rosie, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Emily, Lowri, Rowan, Rebecca a Megan, Ysgol Ifor Bach  
2il 
    Evan, Dafydd a William, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
3ydd 
    Sophie, Sacha, Lewis a Loury, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gabrielle Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Daniel Snelling, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Angharad Jenkins, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Jessica Hooper, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Stokes, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Michaela Cook, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Pierce Archer, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
24:    erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Neil, Catrin, Lewis, Elina, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Anya ac Evan, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Molly a Ffion, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
3ydd 
    Tegan a Cariad, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Nia ac Ellie, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Iwan a Dylan, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
3ydd 
    Megan ac Elinor, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Dafydd York, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    George Johnson, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Thomas Johnson, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Ryan Jones, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Eleri Freenan, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grace Edwards, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
2il 
    Ellis Hall, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    Leah McCann, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Hill, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    Elisha Nur, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    Anwen Teagle, Ysgol Gynradd Bro Sannan  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Chloe Russell Williams, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
2il 
    Sophie Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Jordan Chaplin, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elis Michael Browne, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Delyth Davies, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Mason Bradley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Bethany Thomas, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Oliver George, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    Rosie Morgan, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Charlie Howliston, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
2il 
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Connor McGrath, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hannah Dixon, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
68:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Joshua Large, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Hefin Rees-Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Isabelle Winter, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Travis Sullivan, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Joshua Toms, Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    Menna Dummet, Ysgol Gymraeg Trelyn  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Sion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Ffion Baker, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Lani Harris, Ysgol Gynradd Pengam  
2il 
    William Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
3ydd 
    Morgan Davies, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Callum Negrotti, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Chloe Giles, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Billie May Rose, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Esyllt Williams, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Joseph Bentley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Callum Lewis, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Madeline, Ella, Megan, Jessica, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Ffion, Leah, Heather, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
81:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Sioned, Teigan, Kirsty, Lowri, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Saffron, Sam, Thomas, Carys, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Nathan Palmer, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwen Vowles, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Sam Moures-Morgan, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Maggie Manuel, Ysgol Y Lawnt  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Cerys Lloyd, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Madeline Jones, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Seren Langdon Taylor, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Polly Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Jessica Burton, Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    Nisha Edmunds, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Mali Sweet, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Jessica Scourfield, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
3ydd 
    Kian Murphy, Ysgol Y Lawnt  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Michaela Warne, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Lowri Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Joseph Bentley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Turner, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Caitlin Roberts, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Luke Cox, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Ruby Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Megan Newell, Ysgol Y Lawnt  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Emilia Griffiths, Ysgol Ifor Bach  
2il 
    Menna Evans, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Sioned Lear, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
3ydd 
    Nell Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Griffiths, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Rhys Williams, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Jessica Bennett, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
2il 
    Polly Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Grace Heasley, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rebecca Thomas, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Kai Davies, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Elina Stephens, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cariad Morgan, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    William Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
3ydd 
    Aimee Gould, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Menna Evans, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Shauna Sculley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Polly Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Ruby, Tegan a Cariad, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Tirion, Kate, Siani a Megan, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Nia, Lowri a Lauren, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Ben, Sam a Harrison, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Megan ac Ashleigh, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Alys Jones, Ysgol Gymraeg Trelyn  
2il 
    Ben Sullivan, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alex Hoey, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
2il 
    Beca Evans Lugg, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Gethin Hopkins, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Tirion Tibbs, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Hannah Nuttall, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Kian Murphy, Ysgol Y Lawnt  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Joanna Zajac, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Lauren Hennessey, Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    Jac Simmonds, Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    India Harrison, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Victoria Nuttall, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beca Evans Lugg, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Owen Wilding, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Rowan Burge, Ysgol Gymraeg Trelyn  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Benjamin Reynolds, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    Connor Lewis Stanley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    William Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Shannon Rowlands, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Lauren Hennessey, Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    Nathan Bird, Ysgol Gynradd Y Coed Duon  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    India Harrison, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lauren John, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    William Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    Bethany Thomas, Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    Tirion Tibbs, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Joanna Zajac, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Nia Wilding, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Charlie Dunn, Ysgol Gynradd Y Coed Duon  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gabrielle Claire Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lauren John, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
2il 
    Beca Evans Lugg, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Eilir Teagle, Ysgol Gynradd Bro Sannan  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Louis Acreman, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    Lauren Smith, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
3ydd 
    Harriet Haylock, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Joanna Zajac, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Morgan Kendall, Ysgol Gymraeg Trelyn  
3ydd 
    Mali Evans Lugg, Ysgol Gymraeg Y Castell  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Elen Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Angharad Owen, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Georgia Tomlin, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Tirion Tibbs, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Ella Quinton, Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    Ruby Bridges, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Joanna Zajac, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Michaela Warne, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
3ydd 
    Angharad Elson, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Gabrielle Claire Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Elen Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Pierce Archer, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan, Jessica, Neve, Cariad, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Ellis, Evan, Rhydian, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Georgia a Catrin, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Grwp Angharad, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Canada, Aimee, Catryn, Seren, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Mia, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
2il 
    Grwp John, Ysgol Gynradd Bryn Onnen  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011