Eisteddfod yr Urdd

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
 Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2011

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Ela Isaac, Ysgol Gynradd Cefneithin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Maddison Lamb, Ysgol Trelawnyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Megan Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran, Rhanbarth Môn
2il
Kitty McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Joseff Griffiths, Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Leah Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Catrin Lord, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Branwen ap Dafydd Tomos, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Jack Fry, Ysgol Gyfun Maesteg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Cari Bufton Matthews, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
3ydd
Gwenllian Goodridge, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Holly Andrew, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Mari Fychan, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp Blwyddyn 1 a 2, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp)
1af
Grwp Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Llaingoch, Rhanbarth Môn
3ydd
Elan Sara a Lois, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp)
1af
Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Pates, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Darya Williams, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp)
1af
Ffion Ridgway, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
Grace Charles, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jordan Charles, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Megan Thomas, Ysgol Uwchradd Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Lucy James, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Caitlyn Roberts, Ysgol Gyfun Yr Olchfa, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Catrin Bishop, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Dafi Tom Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Holly Pipe, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Ela Lewis, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Mared Griffiths, Ysgol Gynradd Rhosybol, Rhanbarth Môn
3ydd
Leo Price, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Magi Tudur, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
2il
Jay Moss, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Rhys, Ela, Efan a Erin, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Elen, Ffion, Lily a Caron , Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
15 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Millie, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Noa a Harvey, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
3ydd
Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Daria, Ysgol Gynradd Gurnos, Rhanbarth De Powys
2il
, Ysgol Gynradd Casmael, Rhanbarth Penfro
3ydd
Grwp Blwyddyn 6, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Daniel Snelling, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Emma Harvey, Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Jessica Frith, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
2il
Jac Griffiths, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
3ydd
Emilia Humphreys-Lorey, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rosa Brew, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
Olivia Harris, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Zoe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Huw Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Alex Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi, Rhanbarth Meirionnydd
22 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Jade Howell, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Lowri Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
24 - erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Holly a Megan , Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Lucy Beddowes a Katie Elder, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Phoebe, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Hafod, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Liam Newitt a Bradley Rowlands, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Olivia, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Grwp Abbey, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
27 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp)
1af
Daniel ac Ashleigh, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Natalie ac Amber, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
29 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Morgan Evans, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
2il
Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Tia Lewis, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
30 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Ifan Tudur, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Matthew Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
31 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Alun Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Beth Chessell, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Dion Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
32 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Joel a Hannah , Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
33 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Hafod, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Hannah a Joel , Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ysgol Gynradd Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
34 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Eleri Freenan, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
2il
Finley Williams, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gwennan Haf Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
35 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Daniel Sidford, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
2il
Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Guto Jones, Adran Waunfawr, Rhanbarth Eryri
36 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Charlie Lewis, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Rhodri Moses, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Daniel Sidford a Sion Garrett, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
2il
James a James, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
David, Phoebe a Shawn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
38 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
39 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Jasmine Bowman, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Jordan Venables, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sam Griffiths, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Luke Wells, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
41 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
42 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
43 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Grwp Dylan, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Kieran, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
44 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Sian Kieran, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
45 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Jamie Vowles, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Shannon McCarthy, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Hannah Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
46 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Siobhaun Heap, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
47 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Ruth, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
48 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Michael Hancock, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
49 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Ebony Chester, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
50 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Sion Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
51 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
52 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
53 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
54 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
55 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Hannah Jones, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
William Maskell, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Gruffudd Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
56 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Mathew Postlethwaite, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Hayley a Gareth, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Luke, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
58 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Glesni Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Sion a Nicola, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Catrin, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
59 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Steffan Mevel, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
2il
Abbie Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Pabo Cormick, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
60 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Menna Evans, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Manon Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
61 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ffion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Declan Shanahan, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Eirian Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
62 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Lucy Bromley, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Jordan Chaplin, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rhiannon Rees, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
63 - Argraffu Bl. 9
1af
Emily Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Megan Thomas, Ysgol Uwchradd Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Caitlin James, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Fowler, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
Erin Aled, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Bethany Thomas, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Rhianna Davenport, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Mari Evans, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Osian Parry Lowther, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Anwen Morris, Uwch Adran Bro Dafydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
Hannah Dixon, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
68 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Nia Rees, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Joshua Large, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Hefin Rees-Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Osian Fudge, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
Aled Ellis, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hywel Evans, Adran Y Bannau, Rhanbarth De Powys
70 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Siriol Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
71 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Nia Rees, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
72 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Mari Lewis, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Grace Stangroome, Adran Maenclochog, Rhanbarth Cenedlaethol
73 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Phoenix Williams, Ysgol Uwchradd Ystalyfera, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Morgan Lewis, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Cenedlaethol
74 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af
Aisha Brice, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Mared Roberts, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Elin D Jones, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
75 - Dyluniad 2D Bl 7-9
1af
Dafydd John Sutherland, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Morgan Metcalfe , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
76 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Hannah Dopson, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Heini Gleeson, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
77 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Myfanwy Evans, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Alys Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
78 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Holly Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Gwen Jones, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
3ydd
Georgie Hines, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gethin, Osian, Gareth a John, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Abercaseg, Rhanbarth Eryri
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Ioan, Billy, Rhys a Cian, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
2il
Daisy, Rob, Jac ac Emma , Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Erin, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
81 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
1af
Charlotte, Alys a Megan , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
2il
Molly a Jonathan , Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Elan, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
82 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Nathan Palmer, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Sam Marchant, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Arthur Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Amelia Holmes, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Mia Anderson, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nia Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Steffan Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
Llio Bryfdir Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Luke Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Catrin Mai James, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
88 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Aimee Snape, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Casey Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
90 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Elan Morris, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Menna Price, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Holly Hughes, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
91 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
92 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Glesni Fflur Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
93 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
94 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Elsie Pyves, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Dylan Bowen, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
95 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Aled Evans, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Freya Williamson, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
96 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Sioned Ann Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Emilia Griffiths, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
3ydd
India Pappas, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
97 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Chloe John, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
98 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Stacey Davies, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Caryl Davies, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
99 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Sophie Coirier-Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
3ydd
Amelia Morris, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
100 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Jennifer Studman-Badillo, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cadi Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ifan Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
101 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Alaw Haf Roberts, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Celyn Lowri Rhys Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
102 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Cerian Medi Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
103 - Gwau/Crosio Bl. 9
1af
Sioned Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
104 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
Joshua Parry, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
2il
Michaela Michelle, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lucy Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
105 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwion Davies, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
106 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Ffion George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Menna Evans, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rhodri Griffiths, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
107 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Grwp Babanod , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Llanfihangel y Creuddyn, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hannah, Megan a Freja, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
108 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elin, Sioned a Catrin , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Chloe, Molly Chloe, Anna, Jordan a Holly , Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Elsie, Ysgol yr Eglwys Llandysilio, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp India, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
111 - Gwehyddu Bl. 9
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
112 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Elen Lloyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Elen Lois Bee, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Finn Launchbury, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
115 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Fflur Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Siôn Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
116 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Ellie Morgan-Gould, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
117 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Nalani Rushton, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Rhodri Rees, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
118 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Siriol Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Marged Dafydd, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Nia Cet Weaver, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
119 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Siôn Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Howells, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
120 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Marged Braint, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
121 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Rhianna Davenport, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Lucy Gatley, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mari Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Courtney Price, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
2il
Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
123 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Owain Hopping, Ysgol Gymraeg Ffwrnes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Lowri Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Morgannwg Ganol
124 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Owen Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cadan Edwards, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Tomos Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Morgan Fisher, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Ffion Hâf Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Morgannwg Ganol
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Steffan Hywel Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Siriol Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
127 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Osian Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Aron Pugh, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
128 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Cerys Hickman, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
2il
Erin Gwyn, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
129 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Matthew Whiteley, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Joanna Zajac, Ysgol Gymraeg Caerffili, Rhanbarth Gwent
130 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Siriol Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Manon Wyn Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Nia Cet Weaver, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
131 - DVD Oedran Uwchradd
1af
Ashley Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
132 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Amelia Holmes, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Nia Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
William Gledhill, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
133 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Emily Forsyth, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
134 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Webb, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
135 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Elle Burgess, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Joseph Gregg, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Morgan-Jane Birch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Hannah Maclennan, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lara Martin, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Samantha, Hannah, George a Liam , Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Derbyn, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Ceri Ann, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emily, William, Jack a Tom, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
Grwp Alaw, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Courtney Jones a Harri Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lucy a Maisy, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Ceri, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
143 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Dylan Lewis-Watson, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Nia Kenyan, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Glain Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Lowri Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Brengain Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
145 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
1af
Grwp Henblas, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
Poppy a Siwan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Brynmor, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
146 - Creu Artefact Bl 3 a 4
1af
Grwp Millie, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Jac a Rhys, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
147 - Creu Artefact Bl 5 a 6
1af
Grwp Lois, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
2il
Ffion, Abbi ac Elan , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Sian ac Emily, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
148 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Ioan Rhun Roberts, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Bethan Richardson, Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Scott Brugts, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
149 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Liam Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
150 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Madra Scott Newing, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lois Glyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
152 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Rebeca Anne Lloyd, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
153 - CAD Bl. 7-9
1af
Branwen ap Dafydd Tomos, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rhydian Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
155 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
156 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Sion Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Gwennan Holt, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhydian Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
157 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Eira Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elin Charlton, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
158 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Gwenllian Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
159 - Celf dan 19 oed
1af
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
160 - Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af
Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Grug Muse, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
161 - Portfolio o waith 19-25 oed
1af
Rhiannon Roberts, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lea Adams, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Llio James, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011