Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2011 (Un Rhanbarth)

 

2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Megan Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran, Rhanbarth Môn
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Holly Andrew, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp)
2il
Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Llaingoch, Rhanbarth Môn
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Mared Griffiths, Ysgol Gynradd Rhosybol, Rhanbarth Môn
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Jay Moss, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
15 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
2il
Noa a Harvey, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Phoebe, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
31 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
2il
Beth Chessell, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Sam Griffiths, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Luke Wells, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
43 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Grwp Dylan, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
44 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
3ydd
Sian Kieran, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
45 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Jamie Vowles, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Hannah Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
46 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
2il
Siobhaun Heap, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
47 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Ruth, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
62 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Lucy Bromley, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
70 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
3ydd
Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
78 - Pyped Bl. 5 a 6
2il
Gwen Jones, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Arthur Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Casey Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
90 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Holly Hughes, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
99 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Amelia Morris, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
2il
Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
130 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
2il
Manon Wyn Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Elle Burgess, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Ceri, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Glain Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Lowri Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
148 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
3ydd
Scott Brugts, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
149 - Creu Arteffact Bl. 9
2il
Lowri Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
156 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Sion Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011