Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2011 (Un Rhanbarth)

 

6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grwp)
3ydd
Grwp Blwyddyn 1 a 2, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp)
1af
Ffion Ridgway, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Catrin Bishop, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
2il
, Ysgol Gynradd Casmael, Rhanbarth Penfro
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
2il
Rosa Brew, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
52 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Luke, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Osian Fudge, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
75 - Dyluniad 2D Bl 7-9
3ydd
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Ioan, Billy, Rhys a Cian, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
82 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
2il
Sam Marchant, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Steffan Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
91 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
3ydd
Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
94 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Dylan Bowen, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
102 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
117 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
3ydd
Rhodri Rees, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
120 - Print Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
133 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Cara Rees-James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
135 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Emily, William, Jack a Tom, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
147 - Creu Artefact Bl 5 a 6
3ydd
Sian ac Emily, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011