Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2011 (Un Rhanbarth)

 

5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grwp)
1af
Grwp Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Leo Price, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Magi Tudur, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Blwyddyn 6, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Jac Griffiths, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
30 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
2il
Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
31 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Dion Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
35 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Guto Jones, Adran Waunfawr, Rhanbarth Eryri
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
2il
James a James, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
38 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
50 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Sion Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
51 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
55 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Hannah Jones, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
56 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Mathew Postlethwaite, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
2il
Hayley a Gareth, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
58 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Sion a Nicola, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
61 - Argraffu Bl. 5 a 6
3ydd
Eirian Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Abercaseg, Rhanbarth Eryri
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Erin, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
81 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Elan, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
2il
Llio Bryfdir Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
91 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
92 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
94 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
95 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
96 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Sioned Ann Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
99 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
2il
Leah Owen, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
108 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
2il
, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
112 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
2il
Cain Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Elen Lois Bee, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
121 - Print Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Mari Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
128 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
2il
Hannah Maclennan, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
Megan Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Alaw, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Lucy a Maisy, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
145 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
1af
Grwp Henblas, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
146 - Creu Artefact Bl 3 a 4
2il
Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
147 - Creu Artefact Bl 5 a 6
1af
Grwp Lois, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
150 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
3ydd
Lois Glyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
2il
Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
159 - Celf dan 19 oed
2il
Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
160 - Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
3ydd
Grug Muse, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011