Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2011 (Un Rhanbarth)

 

4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grwp)
1af
Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
2il
Dafi Tom Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Zoe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
24 - erameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
3ydd
Lucy Beddowes a Katie Elder, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Liam Newitt a Bradley Rowlands, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
35 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Daniel Sidford, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Daniel Sidford a Sion Garrett, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
39 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
3ydd
James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Jordan Venables, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
41 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
42 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
47 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
2il
Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
48 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Michael Hancock, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
49 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Ebony Chester, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
50 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Llambed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
58 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Catrin, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
60 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Manon Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
61 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ffion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
2il
Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Anwen Morris, Uwch Adran Bro Dafydd, Rhanbarth Ceredigion
76 - Pyped Bl. 2 ac iau
2il
Heini Gleeson, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
77 - Pyped Bl. 3 a 4
2il
Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
78 - Pyped Bl. 5 a 6
3ydd
Georgie Hines, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
82 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
3ydd
Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
3ydd
Nia Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catrin Mai James, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
92 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
95 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Aled Evans, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
100 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Jennifer Studman-Badillo, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
104 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
2il
Michaela Michelle, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
105 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
2il
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
106 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Ffion George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
107 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
2il
Grwp Llanfihangel y Creuddyn, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
108 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
2il
Finn Launchbury, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
119 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
120 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Marged Braint, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
124 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Owen Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
127 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
132 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
2il
Nia Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
134 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Megan Webb, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Joseph Gregg, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Morgan-Jane Birch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Derbyn, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Ceri Ann, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
145 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
3ydd
Grwp Brynmor, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
146 - Creu Artefact Bl 3 a 4
3ydd
Grwp Jac a Rhys, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
150 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Madra Scott Newing, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
155 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
156 - CAD / CAM Bl. 7-9
2il
Gwennan Holt, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
157 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Eira Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
158 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Gwenllian Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
161 - Portfolio o waith 19-25 oed
1af
Rhiannon Roberts, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lea Adams, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011