Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
234: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
1af
Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
236: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
2il
Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
238: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
2il
Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
340: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Joint Project or Website Age Years 7 - 9
2il
Y Trwps, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
343: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith Llafar wedi'i recordio Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Lauren Preece a Jack Richards, Ysgol Angle, Rhanbarth Penfro
2il
Y Pedwar Hapus, Ysgol Gynradd Aidans, Rhanbarth Penfro
3ydd
Y Tri Dwl, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro