Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
235: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
2il
Elain Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
238: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
3ydd
Gwenllian MacNaughton, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
258: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cainc dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Sion Elwyn Hughes, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
259: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Ffion Esyllt Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
1af
Mared Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elan Llwyd Roberts, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
2il
Owain ab Myrddin, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Non Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Mali Davies-Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
310: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Poetry Years 12 and 13
1af
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Elin Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Elin Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Lois Merks, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
317: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
1af
Angharad Mennai Hughes, Ysgol Gynradd Sarn Bach, Rhanbarth Eryri
2il
Mali Mwyn Rees, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Miriam Catrin Lennon-Jones, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
2il
Buddug Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Magi Tudur, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
3ydd
Owi Llywelyn Ellis, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
2il
Marged Huws, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Wil Chidley, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
2il
Sion Trewyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Prose Years 12 and 13
1af
Ffion Erin Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Leah Huws, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Margiad Dobson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
324: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Glyn Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
325: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Cara Glynne Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
326: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri Lewis, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
330: Rhyddiaith Cystadleuaeth dan 25 oed dan 25 oed - Competition under 25 years
2il
Llio Mai, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elan Thomas a Mali Davies Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
339: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Joint Project or Website Years 6 and under
1af
Arwyr, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
2il
Genod, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
340: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Joint Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Yr Olympians, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
341: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan 14-25 oed - Joint Project or Website Age Years 10 - 25 years old
1af
Ceri Lewis, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
365: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
3ydd
Gruffydd Davies, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
366: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Drama Composition Years 10-13
1af
Anna Mair Parry, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri