Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
237: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
238: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Mari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Fflur Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Efa Fitzgerald, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
3ydd
Hefin Stubley-Jones, Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
2il
Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
332: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
1af
Ariann Thirunavukarasu, Ysgol Gynradd Trefnant, Rhanbarth Dinbych
2il
Annie Wilson, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Georgia Beeston, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
333: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Joint Project Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
336: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
339: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Joint Project or Website Years 6 and under
3ydd
Dreigiau Cochion, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
343: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith Llafar wedi'i recordio Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
3ydd
, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
345: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith Llafar wedi'i recordio Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Work on Audio Tape Years 10-and under 19 years old (Welsh Learners)
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych