Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
237: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
3ydd
Elinor Fflur Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
1af
Sioned Lyons, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Year 9
1af
Siriol Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sioned Martha Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
313: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Eoin Mahon, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
314: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Manon Fflur Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
2il
Gwenno Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
328: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Rhian Wynne, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Eiry Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Alaw Dafydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Meinir Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
331: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
Aisvarya Sridar, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
340: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Joint Project or Website Age Years 7 - 9
3ydd
5 Cylch y Dyffryn, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion