Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
206 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
  
211 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
  
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
273 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
  
283 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
284 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mawrth
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mercher
219 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Meredith Barrett, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Iau
189 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
218 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
183 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
  
205 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
249 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
346 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Tim Naomi Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Sadwrn
229 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro