Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd Chapman, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
212 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
231 - Grwp Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sgwts y Wern, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
241 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cesia Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
260 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
296 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Jessica Veale, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun (Nos)
351 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
178 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
213 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
349 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
173 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
187 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
220 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Noa Gabay, Coleg St John, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Rebecca Daniels, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Howell, Llandaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
352 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
217 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
218 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
225 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Josh Pennar, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
264 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran y Fro, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Daniel Calan Jones, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
353 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
222 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
196 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
197 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
198 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
199 - Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
200 - Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
204 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
226 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Manon Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
227 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli a Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
251 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C Y Fro, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli, Lleucu a Nia, Adran Salem, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
363 - Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Osian Llewelyn Edwards, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro