Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
168 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Trefor Hughes, Adran Deiniolen, Rhanbarth Eryri
  
174 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
  
210 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Marteg Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
243 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Llun (Nos)
351 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catrin Fflur Evans, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
209 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Owain Thomas, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
213 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Band Deio , Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
278 - Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Angylion Bach Kelly, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
348 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
349 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
187 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran / Uwch Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
188 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
202 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cai Fon Davies, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
215 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
  
216 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Hana Abas, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
219 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Merin Lleu, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
254 - Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
  
280 - Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Amrywiaeth Llachar, Aelwyd Eryri, Rhanbarth Eryri
  
287 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
289 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
350 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
181 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
  
182 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anest a Demi, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
190 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
218 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Morgan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Fluchelpia, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
225 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
247 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
253 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
185 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Morganna a Harriet, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
  
192 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
193 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
205 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
224 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lloyd Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener (Nos)
230 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
250 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elin, Gwenllian a Megan, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
282 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lladron Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Bryn Williams, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
346 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
196 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
204 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lois Eifion, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
228 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lois Eifion Jones, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
233 - Grwp 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Y Rhacs, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
252 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Rhun a Mirain Fflur, Aelod Unigol Cylch Llyn, Rhanbarth Eryri
  
256 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
293 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Megan Llyn, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
357 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
359 - Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion a Lois, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
361 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Gwenllian Hughes, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri