Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
169 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
179 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
206 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
  
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
  
241 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
296 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Thomas Omar, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
175 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
  
177 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
  
244 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
246 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
248 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Sion a Cadi, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
  
279 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Megan Rose, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
217 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Joshua Bradnam-Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
356 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
183 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
185 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ieuan a Naomi, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
255 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
346 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
354 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhodri a Glyn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
198 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
199 - Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
200 - Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
252 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Manon a Lois, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
293 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
358 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
361 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tomos Wyn, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy