Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
168 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Cai Madog-Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
174 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
  
176 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
295 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Joshua Hughes , Ysgol Gynradd Bodnant, Rhanbarth Dinbych
  
368 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos, Rhanbarth Dinbych
  
369 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eglwys Crist, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
170 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
171 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Erin a Llio , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
175 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
177 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
178 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos, Rhanbarth Dinbych
  
242 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
244 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
  
245 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
274 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Millie Collins, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
  
348 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
187 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Dafydd, Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
248 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Celyn a Ruth, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
254 - Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
180 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
181 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
182 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elan a Lisa, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
191 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
195 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri, Steffan, Angharad a Mared, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
247 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
301 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
183 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
192 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
193 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
194 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
249 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
250 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
1af
Angharad, Ceri, Mared a Bethany, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych