Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
174 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
210 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
284 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Ifan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
368 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
  
369 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
171 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlotte a Joseph, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
177 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
207 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
242 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
245 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
274 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
277 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Mary Grice Woods, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Khadiza Mosabbir, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
173 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Tref Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
220 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
287 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Penparc, Rhanbarth Ceredigion
  
289 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
350 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
190 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
184 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dion Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
223 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
265 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
276 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
281 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
282 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
200 - Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
204 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
227 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jay a Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
228 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhodri Taylor, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
294 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Y Geltaidd, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
Parti Eilir, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
358 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion