Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Jacob Owen, Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    Ffion Haf Jordan, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Einir Gerrard, Ysgol Gynradd Penysarn  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Gwenno Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Megan Crimes, Ysgol Gynradd Amlwch  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwenno a Llinos, Ysgol Gynradd Penysarn  
2il 
    Iwan a Sion, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Glesni a Maise, Ysgol Gynradd Bodedern  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Leah, Adran Henblas  
2il 
    Parti Elen, Adran Llanddaniel  
3ydd 
    Parti Mawr, Adran Rhosybol  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Corn Hir  
2il 
    , Adran Henblas  
3ydd 
    , Adran Llanddaniel  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Parti Robin Goch, Ysgol Y Graig  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Rhys Last, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Gwion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ffion Medi Jones & Ffion Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elain Rhys Jones & Lois Glain Postle, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Eabha & Sorcha, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Mared Meredydd Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni  
3ydd 
    Elin E. Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Owen, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Ifan Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Ynyr Llwyd Harri Jones, Aelwyd Yr Ynys  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan a James, Ysgol Gyfun David Hughes  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Robin Gruffudd, Aelwyd Yr Ynys  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Uwch Adran yr Ynys, Uwch Adran Yr Ynys  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Uwch Adran yr Ynys, Uwch Adran Yr Ynys  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Merched David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Hogia Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
200:    Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer* 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Ifan Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Teleri Mair Williams, Aelwyd Yr Ynys  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwenno Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn  
2il 
    Miriam Harmens, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Danielle Wilson, Ysgol Gynradd Penysarn  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Siwan Jones, Adran Rhosybol  
2il 
    Liam Grundy, Ysgol Gynradd Pentraeth  
3ydd 
    James Magee, Ysgol Gymraeg Morswyn  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Miriam Harmens, Ysgol Gynradd Llandegfan  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Maloney, Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    Megan Dixon, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Arwin Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Catrin Powell Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Elin Pierce, Ysgol Y Graig  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Borth  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Rhosneigr  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Melissa Jago, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Eabha Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Jessica J. Whitney, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Gwen Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Elain Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Mared Thomas Foulkes, Ysgol Gyfun David Hughes  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Pippa Scourse, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Kirsten Macdonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Gruffudd Evans, Ysgol Gyfun David Hughes  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Siwan Powell Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elain Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Jessica J. Whitney, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elin a''r hogia, Ysgol Gyfun David Hughes  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    David Jon Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Catherine Elizabeth Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Daire Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Olivia Jago, Ysgol Gyfun David Hughes  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Gwern Aran ap Rhobat, Ysgol Gyfun Llangefni  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin E. Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Wil Marston, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Callum Macdonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Pedwarawd Llinynnol Brynafon, Aelwyd Yr Ynys  
2il 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Ffion Haf Jordan, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Caio Steffan Evans, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Sion Wyn Jones, Ysgol Y Graig  
2il 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Gwenno Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Rhosybol  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
3ydd 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Elain a Glesni, Uwch Adran Yr Ynys  
2il 
    Elin a Siwan, Uwch Adran Yr Ynys  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Hogia David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Kirsty, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn  
3ydd 
    Parti Alisa, Ysgol Gymraeg Morswyn  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Morswyn  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Goronwy Owen  
2il 
    Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Y Borth  
3ydd 
    Grwp Bobby, Ysgol Gynradd Y Borth  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhosneigr  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Amlwch  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Adran Amlwch  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Naomi Melangell Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
2il 
    Millie Wright, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Tara Wood, Ysgol Gynradd Amlwch  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch  
2il 
    Grwp Non, Adran Amlwch  
3ydd 
    Parti Llio, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Shauna Louise Thomas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Eurgain Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Perlau, Adran Amlwch  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Adran Amlwch  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
2il 
    Elin Mair Pritchard, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Teleri Sion Jones, Adran Corn Hir  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Elin Barwick, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Betsan Anwyl Hughes, Ysgol Y Graig  
2il 
    Elain Gwynedd, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Catrin Rowlands, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Goronwy Owen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Corn Hir  
2il 
    , Adran Henblas  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Uwch Adran yr Ynys, Uwch Adran Yr Ynys  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Wariars Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Parti Lastra, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Parti Trysglwyn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Teleri Mair Williams, Aelwyd Yr Ynys  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Nicholas Moore, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
2il 
    Lauren Price, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Henry Vella, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
2il 
    Cai Spooner, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Joseph Moore, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
2il 
    Eve Goddard Smith, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Grwp Lois, Ysgol Gynradd Ffrwd Win  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Elain ac Annest, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Catrin, Gwion a Sorcha, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Gareth, Llyr, Jenny a Lowri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin, Beth, Huw a Jordan, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Mari, Gwen, Elin a Sara, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Richard ac Alun, Ysgol Uwchradd Bodedern  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Iestyn, Teleri, Sioned a Bedwyr, Aelwyd Yr Ynys  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Sara Lois Williams, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Gwen Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwen Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Sian Pierce Roberts, Aelwyd Yr Ynys  
2il 
    Robin Gruffudd, Aelwyd Yr Ynys   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012