Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Osian Trefor Hughes, Adran Deiniolen  
2il 
    Osian Emyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Cai Wyn Morgan, Adran Morfa Nefyn  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Osian Llewelyn Jones, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Ifan Rhys, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Martha Owen, Ysgol Gynradd Felinheli  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Fflur a Luned Rhys, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Leisa a Tomi, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Huw a Morgan, Adran Tref Y Gelli  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleisiau Llanbab's, Adran Deiniolen  
2il 
    Parti Nel, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Lleisiau'r Llan, Adran Llandwrog  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleisiau'r Llan, Adran Llandwrog  
2il 
    Cor Adran Bethel, Adran Bethel  
3ydd 
    Cor Pont y Gof, Adran Botwnnog  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Amie, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Parti Beca, Adran Abererch  
3ydd 
    Parti'r Felin, Ysgol Gynradd Felinwnda  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Teleri, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Penwaig Mawr, Ysgol Gynradd Nefyn  
3ydd 
    Parti Eirian, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Dolbadarn, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
2il 
    Cor Lois, Ysgol Gynradd Penybryn  
3ydd 
    Cor Edern, Ysgol Gynradd Edern  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Llechid, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Cor yr Hendre, Ysgol Gynradd Yr Hendre  
3ydd 
    Cor Mian Sion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cai, Ysgol Gynradd Edern  
2il 
    Parti Miriam, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Parti Anest, Ysgol Gynradd Penybryn  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Carwyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Criw Adran Pentreuchaf, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Mirain Wyn Parry Evans, Adran / Uwch Adran Chwilog  
2il 
    Manon Owen, Uwch Adran Bangor  
3ydd 
    Betsan Ceiriog, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Gwern Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Guto Gwenallt, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Anest a Demi, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Mirain a Magi, Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    Gwern a Rhidian, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Morgana Warren-Jones, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Awel Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Iwan Morus Lewis, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Llyr Gwynedd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Morganna a Harriet, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Enlli ac Alaw, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Llio a Naomi, Ysgol Uwchradd Tryfan  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Elin Tomos, Aelod Unigol Cylch Llyn  
3ydd 
    Meinir Wyn Roberts, Aelod Unigol C. Arfon  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Aelwyd Dyffryn Nantlle, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Uwch Adran Caernarfon, Uwch Adran Caernarfon  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cor Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Gwenlli, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Parti Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
3ydd 
    Parti Nia, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Cor Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Cor Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Tryfan  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd JMJ  
2il 
    , Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    , Aelwyd Dyffryn Nantlle  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd JMJ  
2il 
    , Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    , Aelwyd Gwrtheyrn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Gronw Ifan Ellis Griffiths, Adran Pentreuchaf  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Tryfan  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Awel Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Caryl Angharad Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Lois Eifion, Aelwyd JMJ  
2il 
    Mirain Fflur, Aelod Unigol Cylch Llyn  
3ydd 
    Sian Crisp, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Chwilog  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    , Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Cariad Bowen, Ysgol Gynradd Cymerau  
2il 
    Sara Enlli, Ysgol Gynradd Yr Hendre  
3ydd 
    Elliw Haf Lewis, Adran Bentref Trefor  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ynyr Bonner Pritchard, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Caradog Ifan Jones, Ysgol Gynradd Felinwnda  
3ydd 
    Gwydion Rhys, Ysgol Gynradd Llanllechid  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Moli Erin Williams, Ysgol Gynradd Cymerau  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Owain Llestyn Mark Thomas, Adran Bethel  
2il 
    Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Gruffydd Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Marteg Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli  
3ydd 
    Nel Rhisiart, Adran Garndolbenmaen  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Emma, Ysgol Gynradd Y Faenol  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Deio Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Cor Eryri, Adran Rhostryfan  
3ydd 
    Grwp Ela, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Band Deio , Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Guto, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Cerddorion Cwl, Adran Llandwrog  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Ben, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Grwp Mia, Ysgol Gynradd Santes Helen  
3ydd 
    Grwp Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Hana Abas, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Gwern Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Shona ab Iorwerth, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Alwyn Tetzlaff, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Gwenno Morgan, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Catrin Griffiths, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Merin Lleu, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Iago Davies, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Angharad Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
3ydd 
    Deian Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Fluchelpia, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Parti'r Garreg Las, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Band Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sian Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
2il 
    Luned Bedwyr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mabon Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Mabon Llyr, Ysgol Uwchradd Tryfan  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lloyd Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Gwenno Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Elwyn Huws, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Huw Owen, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Owen Ffrancon Pickering, Ysgol Uwchradd Tryfan  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heather Haywood, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Elin Wyn Roberts, Aelod Unigol C. Arfon  
2il 
    Lois Eifion Jones, Aelwyd JMJ  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Ensemble Coleg Meirion Dwyfor, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Ensemble Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Osian Trefor Hughes, Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi  
2il 
    Owen William Owen, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Grisial Dwyfor Morus, Adran Beuno/Pontllyfni  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Heledd Prys Huws, Adran Bethel  
2il 
    Ifan Rhys, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Deio Bryn Williams, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Gronw Ifan Ellis Griffiths, Adran Pentreuchaf  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Mawr, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Parti Llechid, Ysgol Gynradd Llanllechid  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
2il 
    Cor Lowri Hughes, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Gwenllian, Adran Bethel  
2il 
    Lleisiau'r Llan, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor  
3ydd 
    Mirain Wyn Parry Evans, Adran / Uwch Adran Chwilog  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Mali ac Alaw, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Lois a Gronw, Aelwyd Gwrtheyrn  
3ydd 
    Lleucu a Cadi, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
2il 
    Awel Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Caryl Angharad Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Enlli ac Alaw, Adran Botwnnog  
2il 
    Elin, Gwenllian a Megan, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Eben a Grug, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Dafydd Rhun, Aelod Unigol Cylch Llyn  
252:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Dafydd Rhun a Mirain Fflur, Aelod Unigol Cylch Llyn  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Lleucu, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Parti Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Parti Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
254:    Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    Parti Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Parti Dyffryn Nantlle, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Uwch Adran Caernarfon, Uwch Adran Caernarfon  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
256:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Chwilog  
2il 
    , Aelwyd Gwrtheyrn  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    , Aelwyd Dyffryn Nantlle  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Mia, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Glain, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Grwp Heledd, Ysgol Gynradd Llanrug  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Dawnswyr y Llan, Adran Llandwrog  
2il 
    Grwp Siwan, Adran Llandwrog  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp Cara, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Efa, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Parti Chloe, Ysgol Gynradd Felinheli  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cofi Clogs, Aelwyd Hyn Caernarfon  
2il 
    Parti Gethin, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Glan y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Catrin Jones, Adran Llandwrog  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Ilan Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Kira Leung, Aelwyd Hyn Caernarfon  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Elis Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Elis, Ilan a Carwyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Kira a Mared, Aelwyd Hyn Caernarfon  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Tonnau''r Mr, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Grwp Bethany, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Grwp Mari Evans, Ysgol Gynradd Felinheli  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Hanna, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Grwp Heledd, Aelwyd Eryri  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Sasha, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Grwp Awen, Aelwyd Eryri  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ela Sin Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Elan Haf Jones, Adran Bethel  
3ydd 
    Elain Angharad Elis, Ysgol Gynradd Llanrug  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Angylion Bach Wendy, Adran Bethel  
2il 
    Fflach, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Criw Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Awen Pritchard, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Rebeca Rice-Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Amrywiaeth Llachar, Aelwyd Eryri  
2il 
    Perlau Pwllheli, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Meleri Morris, Aelod Unigol C. Arfon  
2il 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lladron Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Grwp Fflach, Aelwyd Caernarfon  
3ydd 
    Adloniant Llachar, Aelwyd Eryri  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Moi Hallam, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Nel Mair Jones, Adran Morfa Nefyn  
3ydd 
    Osian Trefor Hughes, Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Eban Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Ifan Rhys, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Tomi Llywelyn Brown, Ysgol Gynradd Llanrug  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ela Sin Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Gethin Elis, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Parti Dolbadarn, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
3ydd 
    Parti Joseph, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Aberdaron a Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Parti Gruff, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Llefarwyr y Llan, Adran Llandwrog  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Gruffydd Owen, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Erin Hughes, Adran Botwnnog  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Pont y Gof, Adran Botwnnog  
2il 
    Parti Uwch Adran Caernarfon, Uwch Adran Caernarfon  
3ydd 
    Parti Catrin, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Lois, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Parti Osian, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Bryn Williams, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Caryl Angharad Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Emyr Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    , Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Megan Llyn Parry, Adran Botwnnog  
2il 
    Sian Crisp, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Guto Gwilym, Aelwyd JMJ  
294:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Gwrtheyrn  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Neve Atkinson, Ysgol Gynradd Abercaseg  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Sara Joy, Ysgol Gynradd Cae Top  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Tudor Jones, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Regan Jones, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Criw Adran Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Ymgom Elain, Ysgol Gynradd Llanrug  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Aberdaron a Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Gwp Mari, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Parti Llyr, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
3ydd 
    Parti Mabi a Nogi, Ysgol Gynradd Llanrug  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Grwp y Gelli, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Grwp Math, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Ysgol Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara a Menna, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Miriam a Lisa, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Emily a Sioned, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
356:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Ffion a Lois, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Alis Wiliam, Aelwyd Bangor  
2il 
    Miriam Hopkins, Aelwyd Bangor  
3ydd 
    Elenid Mair Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Gwenllian Hughes, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Fflur Harman, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Catrin Alaw Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Awel Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Sian Crisp, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Megan Llyn Parry, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Sara Owen, Aelwyd Dyffryn Nantlle   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012