Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Huw Sion Jarman, Adran Brithdir  
2il 
    Enlli Llwyd Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Rhodri Llywelyn Jones, Adran Blaenau Ffestiniog  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Cain Pugh, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Tomos Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Elys Hughes, Adran Llanegryn  
3ydd 
    Fflur Haf Davies, Adran Llanuwchllyn  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Fflur ac Elliw, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elys a Cerys, Adran Llanegryn  
3ydd 
    Mared a Mari, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Parti Cai, Adran Brithdir  
3ydd 
    Parti Ieuan Gwynedd , Adran Rhydymain  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor yr Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Cor Erain, Adran Brithdir  
3ydd 
    Adran Tref Blaenau Ffestiniog, Adran Blaenau Ffestiniog  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Catrin , Ysgol Gynradd Y Clogau  
2il 
    Parti Pennal, Ysgol Gynradd Pennal  
3ydd 
    Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Hyn Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Parti Lily , Ysgol Gynradd Y Traeth  
3ydd 
    Parti Nest, Ysgol Gynradd Penybryn  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Cor Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Cor Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti James, Adran Brithdir  
2il 
    Parti Cai, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Parti Elgan, Adran Llanegryn  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Marged, Adran Brithdir  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Bethany Lauren Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Mirain Rhys, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Elis Garmon Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Sion Emlyn Williams-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Megan a Lowri, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Alaw ac Elena, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Eli a Lowri, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Glesni Davenport, Ysgol Uwchradd Y Gader  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sion Dolben Hughes, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Gethin Anwyl Chart Parry, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd a Hanna, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
2il 
    Lleucu a Gwenlli, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Huw Ynyr Evans, Adran Bro Idris  
2il 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Parti Ysgol y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Hogia''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Cor Ysgol y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Aelwyd Penllyn, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Lleisiau''''r Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Penllyn, Aelwyd Penllyn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Ifan Jones, Adran Llanegryn  
3ydd 
    Sioned Wyn Jones, Adran Rhydymain  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Ceredig Sion Puw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Megan Gray, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Gwenlli Aled, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Manon Eleri Evans, Aelwyd Penllyn  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Criw Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Astrid Garry Evans, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Erin Fflur, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Isaac Aldred, Adran Corris  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Cai Tomos Johnson, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Mabon Rhys Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Alaw Mai Sharp, Ysgol Gynradd Tanycastell  
3ydd 
    Sara Wynne Hughes, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti CEC, Adran Brithdir  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Chloe Barrow, Ysgol Uwchradd Y Gader  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Trystan Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Osian Lewis-Smith, Ysgol Uwchradd Y Gader  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Daniel Barrow, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Bedwyn Lloyd Phillips, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Bethany Lauren Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Ifan Prys Jones Edwards, Adran Llanuwchllyn  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kayleigh Barrow, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Siwan Meleri Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Aron Kirkman, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Siwan Meleri Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwernan John, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Rhianwen Pugh, Adran Brithdir  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Huw Sion Jarman, Adran Brithdir  
2il 
    Holly Bishop, Adran Llanegryn  
3ydd 
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Cain Pugh, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Cerys Thomas, Adran Brithdir  
2il 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Gwern Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Hyn Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Parti Erin, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Parti Rhys, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor yr Aran, Adran Llanuwchllyn  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Parti''r Parc, Adran Y Parc  
3ydd 
    Parti Brithdir, Adran Brithdir  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Megan Gray, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Glain Rhys, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Megan a Lowri, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Mirain a Glain, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Arwen Elysteg, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Elin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Huw Ynyr Evans, Adran Bro Idris  
3ydd 
    Manon Eleri Evans, Aelwyd Penllyn  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Parti Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Parti Ysgol y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Aelwyd Penllyn, Aelwyd Penllyn  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Cai John , Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Parti Robin Mac, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Parti Jamie, Adran Deudraeth  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Shanni Roberts, Adran Blaenau Ffestiniog  
2il 
    Jessica Day, Adran Brithdir  
3ydd 
    Erin Fflur, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Curiad, Ysgol Gynradd Manod  
2il 
    Adran Brithdir, Adran Brithdir  
3ydd 
    Dreigiau Deudraeth, Adran Deudraeth  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jake Thredgill, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
2il 
    Lia Roberts-Evans, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
3ydd 
    Llinos Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
2il 
    Y Checks, Clwb Dawnsio Cari Sioux  
3ydd 
    Mics Bach, Ysgol Uwchradd Tywyn  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kelly Evans, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Lara Marsh-Jones, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Enlli Llwyd Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Elain Iorweth, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sara Llwyd Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Mared Elenid Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Mared Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Ysgol Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Rhydymain, Adran Rhydymain  
2il 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Parti''r Parc, Adran Y Parc  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Joseff Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Dafydd Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Grwp Aran, Adran Llanuwchllyn  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Blwyddyn Naw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Grwp y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Uwchradd Y Gader  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Huw Ynyr Evans, Adran Bro Idris  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Cameron Beard, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Amar Jakhu, Ysgol Gynradd Penybryn  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Non, Adran Y Parc  
2il 
    Mared, Elliw a Kane, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Ymgom Eva, Adran Deudraeth  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Adran Deudraeth, Adran Deudraeth  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Joseff, Ellie a Beca, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Ilan, Lowri a Marged, Adran Llanuwchllyn  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Criw Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Callum Evans, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Gwenlli Aled, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Luke McCall, Aelwyd Penllyn  
2il 
    Ceri Haf Roberts, Aelwyd Penllyn  
3ydd 
    Amy Cairns, Aelwyd Blaenau Ffestiniog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012