Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Lea Morus Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Beca Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm  
2il 
    Rhodri Pyrs, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Elan Fflur Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Amy Francis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Tomos a Rhys, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Chloe ac Amy, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Dylan a Tomos, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Cerrig, Adran Cerrigydrudion  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti'r Rhyd, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Parti Jack, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Parti'r Foelas, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Parti Lois, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
2il 
    Cor Molly, Ysgol Gynradd Capelulo  
3ydd 
    Cor Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Bod Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Cor Laura, Ysgol Gynradd San Sior  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Hiraethog, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Parti'r Wydden, Ysgol Gynradd Glanwydden  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Grwp Trystan, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Plant y Pen, Ysgol Gynradd Pencae  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Elenya Havard Griffiths, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Beca Williams, Adran Bro Cernyw  
3ydd 
    Rhiannon Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Elis Morgan Griffiths, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Naomi a Tesni, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Elin a Lowri, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Naiomi Fflur Morus, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Ryan Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Luis Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan a Naomi, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Anna ac Erin, Aelwyd Bro Cernyw  
3ydd 
    Sara a Ryan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Gareth Jones, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Lowri Lloyd Hughes, Aelwyd Llangwm  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti'r Degwm, Uwch Adran Llangwm  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Y Brain, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Ysgol Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Cor Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Grwp Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Grwp Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Alaw, Ffion, Guto ac Ifan, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Heledd, Elin, Manon a Lois, Aelwyd Llangwm  
3ydd 
    Dafydd, Rhys, Gareth, Tomos a Carwyn, Aelwyd Bro Cernyw  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Merched Llangernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Hogie Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Hogie Llangwm, Aelwyd Llangwm  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
200:    Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer* 
1af 
    Cor Aelwyd Llangwm, Aelwyd Llangwm  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Josh Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cadi Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Rhiannon Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ryan Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Luis Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Christopher Sabisky, Ysgol Gynradd Betws y Coed  
3ydd 
    Sali Wyn Wheway, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Richard Sabisky, Ysgol Gynradd Betws y Coed  
3ydd 
    Osian Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Morgan Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Sali Wyn Wheway, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellen Cooke, Ysgol Gynradd Penmachno  
2il 
    Deian Llwyd Roberts, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Elfyn Butler, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Mariel Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Wydden, Ysgol Gynradd Glanwydden  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Florence, Ysgol Gynradd Capelulo  
2il 
    Grwp Gethin, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Grwp Berwyn, Ysgol Gynradd Llanddoged  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Band y Delyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Cerddorfa''r Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Y Band Cymreig, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas  
2il 
    Grwp Nefydd, Ysgol Gynradd Llannefydd  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Gracie Noakes, Ysgol Uwchradd Eirias  
3ydd 
    Emily Whitley, Ysgol Uwchradd Eirias  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Joshua Bradnam-Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lucy Bowers, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Andrew Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Jordan Kilpatrick, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy  
2il 
    Rhodri Gwilym Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Rhiannon Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Rhiannon Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lowri Megan Edwards, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Catrin Elin Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Sara, Emily a Louise, Ysgol Uwchradd Eirias  
2il 
    Isaac, Calum, Tesni a Caitlin, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Alexandra Hastings, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Lea Morus Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Rhun Edward Evans, Adran Cerrigydrudion  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm  
2il 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Non Pyrs, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Einir Glyn Jones, Adran Llangwm  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
2il 
    Parti'r Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Plant y Pen, Ysgol Gynradd Pencae  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Holly, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Plant y Pen, Ysgol Gynradd Pencae  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
3ydd 
    Parti'r Rhos, Adran Betws Yn Rhos  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
2il 
    Cadi Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Grace Charles, Adran Bro Cernyw  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Sion a Cadi, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Osian a Lowri, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones , Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw  
3ydd 
    Ryan Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm  
252:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Manon a Lois, Aelwyd Llangwm  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Parti Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Hiraethog, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Parti John Jones, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
3ydd 
    Dawnswyr Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Parti Bro Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Dawnswyr Talybont, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Parti Harri, Ysgol Gynradd Llanddoged  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Parti'r Dyffryn, Ysgol Gynradd Ffordd Dyffryn  
2il 
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Dawnswyr Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Criw Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Parti''r Glannau, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Elen Bird, Aelwyd Llanrwst  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Elin Mair Jones, Aelwyd Llanrwst  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Dawnswyr Llanrwst, Aelwyd Llanrwst  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Grwp Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    Criw'r Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Rhyd, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Criw Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Sophie Davies, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Larni Walker, Ysgol Gynradd Llandrillo yn Rhos  
3ydd 
    Phoebe McKernon, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Cwestiwn, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Symydwyr Sgleiniog, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Ser Wib, Ysgol Gynradd Glanwydden  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Hanna Jones, Uwch Adran Llangwm  
3ydd 
    Angharad Young-Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Grwp Dyffryn Conwy 1, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Grwp Dyffryn Conwy 2, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Seren Walker, Ysgol Uwchradd Eirias  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Eben Carw Davies, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Rhun Edward Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Aled Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Erin Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Fflur Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Osian Dobson, Ysgol Gynradd Llanddoged  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Criw Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Grwp Mali, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Parti Mawr, Ysgol Gynradd Maelgwn  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Beca Williams, Adran Bro Cernyw  
2il 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
3ydd 
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Genod Cwm Eithin, Uwch Adran Llangwm  
2il 
    Hogiau''r Degwm, Uwch Adran Llangwm  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ryan Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Siriol Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Glesni Lloyd, Aelwyd Llanrwst  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Elin Wyn Hughes, Aelwyd Bro Cernyw  
294:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    Aelwyd Llangwm, Aelwyd Llangwm  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Alana Jones, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Taliya Shinga, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Finlay Maher, Ysgol Y Foryd  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Thomas Omar, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Abigail Todd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Euan Butterworth, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Miriam Allardice, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glan Conwy  
3ydd 
    Georgia Holland, Ysgol Gynradd Glan Conwy  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Evelyn, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
2il 
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
3ydd 
    Plant y Pen, Ysgol Gynradd Pencae  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Megan Rose, Ysgol Uwchradd Eirias  
2il 
    Angela Barret Chalk, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Parti Dorothy, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Parti Emily, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Anest, Einir a Morgan, Adran Llangwm  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Criw Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Criw Cerrig, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Criw Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Criw y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Owain ac Alys, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Grwp Elin, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Cara a Lleucu, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri a Glyn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Llio Siriol a Brengain, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Ffion a Calum, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
356:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Ysgol Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Gruffudd, Osian, Rhodri a Caron, Aelwyd Bro Cernyw  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ryan Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Tomos Wyn, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Medi Hughes, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw  
3ydd 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Sioned Alaw Hughes, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw  
368:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Plant y Pen, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Grwp Luke, Ysgol Gynradd Glanwydden   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012