Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Cai Madog-Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Ynyr Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Dafydd Owain Morris, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Gethin Rogers, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Ellie Sherrington, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin a Llio , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Sophia a Meriel , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Ellie a Leah , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Tomos , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Parti Pentrecelyn , Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Parti Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Cor Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Cor Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Cor Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Cor Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pen Baras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Parti Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Criw y Llan , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Tesni Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Dafydd Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Elan a Lisa, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Celyn a Ruth , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Gwen a Siriol, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Mared Elin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sion Eilir Roberts, Aelwyd Rhuthun  
2il 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Dafydd Allen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri a Mared, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Steffan a Angharad, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Dafydd, Adran Rhuthun  
2il 
    Parti Becca, Adran Rhuthun  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Rhuthun, Adran Rhuthun  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ceri, Steffan, Angharad a Mared, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Ynyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cadi Mars-Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Dafydd Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Elin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Sarah McKie, Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Iestyn Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Emily Vaarkamp, Ysgol Gynradd Gellifor  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Sin Gethin Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Tarun Dhaliwal, Ysgol Gynradd Y Llys  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Sin Gethin Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Julia Bugelli, Ysgol Gynradd Y Llys  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Gabriel Tranmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Sasi Williams, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Esgob Morgan , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Stryd y Rhos , Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Lona Lloyd Roberts, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Lisa Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Natasha Maitland-Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Myfanwy Tramner, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Dyfan Humphreys, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Alice Williams, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Julian Gonzalez, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Myfanwy Tramner, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Philip Pike, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Trystan Chambers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ioan Rees, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Alys Winstanley, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Cai Madog-Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Ynyr Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Madi Davies, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Dafydd Owain Morris, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Ellie Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Parti Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Parti Esgob Morgan , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Parti Eglwys Crist , Ysgol Gynradd Eglwys Crist  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Megan Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Celyn a Ruth, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Siriol a Gwen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Lisa a Elan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared Elin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Angharad, Ceri, Mared a Bethany, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
254:    Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    Adran Rhuthun, Adran Rhuthun  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Llys, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Parti Twm, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Parti Mair, Ysgol Gatholig Mair  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Parti Clocaenog, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Parti Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Llys, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Grwp Gwernant, Ysgol Gynradd Gwernant  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Llanfair, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Grwp Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Tim Dawns Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Anabel Florence Jacobsen, Clwb Dawns Infurno  
2il 
    Myles Clubley, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Sem Philpot, Ysgol Gynradd Gwernant  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Santes Ffraid  
2il 
    Grwp Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Grwp Betws Gwerful Goch, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Faye Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Bethan Jones, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Myfanwy Tramner, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Du a Gwyn, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Grwp Ysgol Prestatyn, Ysgol Uwchradd Prestatyn  
3ydd 
    Grwp Santes Ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Tara Natrass, Ysgol Uwchradd Prestatyn  
2il 
    Leah Dovey-Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Ffion Jones , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Cai Madog-Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Jac O. G. Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Harri Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gabriel Tranmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Grwp Maes Hyfyrd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
3ydd 
    Grwp Bro Elwern , Ysgol Gynradd Bro Elwern  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Erin Fon Ifan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Siriol Elin Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Rhuthun, Adran Rhuthun  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Parti Dinas Bran, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
3ydd 
    Parti Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Tudur Ifor Parry, Aelwyd Rhuthun  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Joshua Hughes , Ysgol Gynradd Bodnant  
2il 
    Lia-Louise Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Cameron Thewlis, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Hannah Dymock, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Johnny Davies, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
3ydd 
    Mary Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Millie Collins, Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Brannon Liston Smith, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Ella Davies, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Grwp Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Grwp Esgob Morgan , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Emily Reaich, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Llanfair , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Parti Tomos , Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Parti Gwen, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Ysgol Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Beth, Dyfan, Erin a Gruffudd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Elin, Alys a Steffan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Elan a Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Elin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
368:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Styd y Rhos , Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Ysgol Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
369:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Eglwys Crist , Ysgol Gynradd Eglwys Crist   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012