Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Jamie Molloy, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Seren Smale, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Cerys Hughes, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Nel Meirion Hay, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Glesni Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    ELIN BARTTLETT A HUW JONES, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    IESTYN MORRIS A SKY MORRIS BAILEY, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    NIA EDWARDS CLARKE AC ELAN PARRY, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    PARTI FAMA, Adran Yr Wyddgrug  
2il 
    PARTI ELEN, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
3ydd 
    PARTI GARMON, Adran Yr Wyddgrug  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    ADRAN 4C, Uwch Adran Wrecsam  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    YSGOL GWENFFRWD, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    MERCHED HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    PARTI GWYRDD, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Celyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Caitlin Drake, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Catrin Mai Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Benjamin Sim, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Caitlin a Chloe, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    AMELIA A MAISIE, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    CELYN A TOMOS, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aaron Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Dafydd Rhys Watson, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Berwyn Jones a Rebecca Rogers, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Chloe Roberts, Iona Jones, Nia Templeman, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Michael Pritchard, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Awel Glyn Jones Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Naomi Forster, Ysgol Gynradd Croes Atti  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Mai Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Jones, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwen Boswell, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    Lena-Zaharah Mohammed, Ysgol Gynradd Plas Coch  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Aled Roberts, Ysgol Gynradd Sant Ioan  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Alex Derosa, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Aaron Shotton, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    GRWP ALEX, Ysgol Gynradd Brynffordd  
2il 
    GRWP GLYN, Ysgol Gynradd Brynffordd  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Dafydd Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Ifan Gwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
2il 
    Catrin Mai Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Rhys Williams, Ysgol Uwchradd Grango  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Tomos, Kiera, Rhiannedd, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin Manuel, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Adran Castell Alun  
2il 
    Robert Owens, Ysgol Uwchradd Grango  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Jazz Castell Alun, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    B.Elanna Harley, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Elin Roberts, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    Ioan Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Mali Closs-Sharp, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    Millie Turner, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Owen Davies, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL GWENFFRWD, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL FICTORIA, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    PARTI ALYS, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    YSGOL RHOS HELYG, Ysgol Gynradd Rhos Helyg  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Catrin Mai Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    YSGOL BODHYFRYD, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL BODHYFRYD, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Iffan Roberts, Ysgol Gynradd Pontfadog  
2il 
    Catrin Perrin, Ysgol Gynradd Penygelli  
3ydd 
    William Griffiths, Ysgol Gynradd Santes Fair  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
2il 
    YSGOL SNATES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    YSGOL CYNDDELW , Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Tom Hughes Lloyd, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Samantha Graham, Ysgol Uwchradd Grango  
3ydd 
    Sian Joy James, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    YSGOL GRANGO, Ysgol Uwchradd Grango  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Rumsey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Claudia Hughes, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Eben Williams, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Mari Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Cadi Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Emily Jones, Ysgol Gynradd Croes Atti  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Beca Williams, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL PLAS COCH, Ysgol Gynradd Plas Coch  
2il 
    YSGOL GLANRAFON, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    ADRAN YR WYDDGRUG, Adran Yr Wyddgrug  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Caitlin Lovell, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Holi Williams, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Louis Thomas, Ysgol Gynradd Trelogan  
2il 
    Amelia Jameson, Ysgol Gynradd Sant Ioan  
3ydd 
    Madison Boffey, Ysgol Gynradd Madras  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Ruby Birchall, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Samuel Garnett-Hughes, Ysgol Gynradd Trelogan  
3ydd 
    Paige Roberts, Ysgol Gynradd Trelogan  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Dylan Drew, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
2il 
    Laura Sharp, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
3ydd 
    Harry Jones, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    PARTI BRYN COCH, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
2il 
    PARTI ANTONIA, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    PARTI SANT DUNAWD, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Adam Clarke, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Keira Matthias, Ysgol Uwchradd Yr Alun  
3ydd 
    Jacob Gordon, Ysgol Uwchradd John Summers  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp 1, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd John Summers  
3ydd 
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd Grango  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Robert Owens, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Lauren Reese, Ysgol Uwchradd Grango  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Ysgol Uwchradd Y Grango, Ysgol Uwchradd Grango  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    GRWP EMYR , Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
2il 
    GRWP LEAH, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    YSGOL GLANRAFON, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ethan, Catrin, Siwan, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
356:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Lynwen Harris, Aelod Unigol Cylch Wrecsam  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aaron Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Hannah Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
368:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012