Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Cerys Gough, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Mali Ennis-Mason, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Seren Burnett, Ysgol Y Bannau  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Morgan Wood, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
3ydd 
    Mabli Jones, Ysgol Y Bannau  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Nimo Richards, Ysgol Y Bannau  
3ydd 
    Glain Jones-Berry, Ysgol Y Bannau  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Tirion a Hannah, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Amy a Tegwen, Ysgol Gynradd Trefonnen  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti y Bannau, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Grwp Trefonnen, Ysgol Gynradd Trefonnen  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Tref Y Clawdd, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Morgan Ellen Field, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Mair a Morgan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Gough, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Teleri HafThomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Morgan Ellen Field, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Ffion Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Gough, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Carys Cronin, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Nimo Richards, Ysgol Y Bannau  
3ydd 
    Caian Edwards, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Mathias, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Rebecca Cronin, Ysgol Y Bannau  
3ydd 
    Rhys Gough, Ysgol Gynradd Trefonnen  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Amy Cromie, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Nia Bolland, Ysgol Gynradd Trefonnen  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Jamie Smith, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Hywel Evans, Ysgol Y Bannau  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Sofia Ortega Davies, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Ysgol y Bannau, Ysgol Y Bannau  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa Ysgol y Bannau, Ysgol Y Bannau  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Freya Evans, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
2il 
    Rhys Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Becca Mair Hiscocks, Ysgol Gynradd Pontsenni  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ella Smith, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Isabelle Frewin, Ysgol Gynradd Trefonnen  
3ydd 
    Elin Bolland, Ysgol Gynradd Trefonnen  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Megan Thomas, Ysgol Y Bannau  
3ydd 
    Daniel Hiscocks, Ysgol Gynradd Pontsenni  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Trefonnen, Ysgol Gynradd Trefonnen  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Morley Jones, Uwch Adran Aberhonddu  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Priordy  
2il 
    Evelyn Ponting, Ysgol Gynradd Priordy  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Paige Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Megan Nicholas, Ysgol Gynradd Priordy  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Kieran Murphy, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Iestyn Webber, Ysgol Gynradd Priordy  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Tegwen, Beca, Dyfanwen ac Amy, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Sion, Caitlyn a Melita, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Megan, Hannah a Glain, Ysgol Y Bannau   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012