Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Fflur Williams, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Zara Evans, Ysgol Gynradd Tregaron  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Heledd Davies, Ysgol Gynradd Talybont  
3ydd 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Penparc  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlotte a Joseph Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Anest Non Eirug a Beca Fflur Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Heledd Evans a Hannah Williams, Ysgol Gynradd Aberaeron  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Llambed  
2il 
    , Adran Tref Aberystwyth  
3ydd 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
2il 
    , Adran Penparc  
3ydd 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glynarthen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynsaron  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Sali Evans, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Lleucu Ifans, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Dana Lois ac Elen Lois, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Nest a Fflur, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Natalie a Meirion Sion, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Angharad Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Mared Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dion Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Samuel Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Dewi Gwyn Uridge, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie a Sam, Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    Elen a Sioned, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Rhiannon a Cerian, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Gwennan Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Rhodri Evans, Aelwyd Ger y Lli  
3ydd 
    Martin Samuel Jones, Aelwyd Pantycelyn  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Pedwarawd Bois Pantycelyn, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Pedwarawd Cymysg Pantycelyn, Aelwyd Pantycelyn  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
200:    Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Mared Phillips, Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
3ydd 
    Sara Elan Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Heini-Mai Phillips, Ysgol Gyfun Penglais  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron  
2il 
    Elin Haf Jones, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Gwenann Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Sophie Neal, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Rebecca Harrison, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Mared Phillips, Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Sara Jarman, Ysgol Gynradd Aberaeron  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Melissa Fletcher, Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Aberaeron  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Owen Schroder, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    Peredur Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Rowan Thomas, Ysgol Gynradd Aberporth  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Gwenllian Morris, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Jay Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Gareth Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Arran Clarke, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Owen Llyr Irish, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Daniel Ramsbottom, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Mared Fflur Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Triawd Tregaron, Ysgol Uwchradd Tregaron  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Daniel Alldritt, Ysgol Gyfun Aberaeron  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Meleri Mai Pryse, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Dafydd Sion Rees, Ysgol Gyfun Penweddig  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Thomas Mathias a Phoebe Williams, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Jay a Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Rhodri Taylor, Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    Llywelyn Ifan, Aelwyd Aeron  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Pres Penweddig, Ysgol Gyfun Penweddig  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Glesni Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
2il 
    Megan Williams, Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
3ydd 
    Meryl Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Cadi Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
3ydd 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Comins Coch  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Gwenno ac Abigail, Ysgol Gyfun Penweddig  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Angharad Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Sam a Sophie, Aelwyd Ger y Lli  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Eilir Pryce, Aelwyd Pantycelyn  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanarth  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Medi Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Lleucu Angharad Phillips, Aelwyd Pantycelyn  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Morys Ioan, Aelwyd Pantycelyn  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Lleucu Phillips a Morys Ioan, Aelwyd Pantycelyn  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Mary Grice Woods, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Charlotte Saunders, Adran Llambed  
3ydd 
    Sioned Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Celine Barker, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Chelsie Mason, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Klean Dalton, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Meave O'Connor, Ysgol Gyfun Aberaeron  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Megan Williams, Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
2il 
    Sion Wyn Evans, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ifan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
3ydd 
    Sara Elan Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sara Louise Davies, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Gwion Rhys Ifan, Ysgol Gynradd Llandysul  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Penparc  
2il 
    , Adran Cilie  
3ydd 
    , Adran Llambed  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gyfun Penweddig  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceris James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Megan Meredith, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Eilir Pryce, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Rhian Mair Davies, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Elin Haf Jones, Aelwyd Pantycelyn  
294:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    Parti Eilir, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Y Geltaidd, Aelwyd Pantycelyn  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Olivia Kularatne, Ysgol Gynradd Plascrug  
2il 
    Tristan Turner, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
3ydd 
    Florean Van Ostade, Ysgol Gynradd Llanwenog  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Lucillle Richards, Ysgol Gynradd Plascrug  
2il 
    Catrin Rees, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    Tallulah Richards, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Khadiza Mosabbir, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Ziyad Jasimuddin, Ysgol Gynradd Comins Coch  
3ydd 
    Tyler Jones Ramsay, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Comins Coch  
2il 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Helen Yates, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Angel Blake, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Y Dderi  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen a Betsan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    John a Meleri, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Kelsey a Hanna, Ysgol Gyfun Penweddig  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Cenydd Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Ifan a Sioned, Ysgol Uwchradd Tregaron  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Trystan ap Owen, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Sian Elin Williams, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Meleri Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Samuel Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Dion Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Iwan Rhys Davies, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Thomas John Gazzard, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Martin Samuel Jones, Aelwyd Pantycelyn  
368:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Plascrug  
369:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Plascrug   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012