Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Abbi Bowen, Ysgol Gynradd Pontiets  
2il 
    Sioned Cray, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Caitlyn Mackay, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Leah Anderson, Ysgol Gynradd Llechyfedach  
3ydd 
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Alaw a Megan, Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    Alice ac Elin, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Hanna ac Ella, Adran Ffynnonddrain  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Ffynnonddrain  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
2il 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanddarog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
3ydd 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Cerys Bronwen Mair Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Bro Myrddin  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Osian Knott, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Luke Russell, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Rhodri Rutherford, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Hannah a Ceris, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Sioned a Gwenllian, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Gwenllian a Sara, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Lara Hoare-Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dafydd Hywel Evans, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Eirian Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llinos a Nia, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Steffan a Charlie, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Gareth-John Murphy, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    , Aelwyd Myrddin  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mia Lyn Peace, Ysgol Bro Myrddin  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Tomos Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Ianto Williams, Ysgol Gynradd Maes Y Bont  
3ydd 
    Rachel John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Brown, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Ryan Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elliot Bacon, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Mali Weston, Ysgol Gynradd Llannon  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Elisabeth Rogers, Ysgol Gynradd Penygroes  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maes Y Bont  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Ifan Gwynedd, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Sophie McLaughlin, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Imogen Evans, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Sophie McLaughlin, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Daniel O'Callaghan, Ysgol Bro Myrddin  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Evans, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Kate Marsden, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lucy Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Kate a Charlie, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Parti Max, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Parti Jenny, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Ifan Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Iwan Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Mared Wyn Owen, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Sioned Mair Beynon, Aelwyd Hafodwenog  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Sioned ac Elen, Ysgol Bro Myrddin  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwennan Haf Campbell, Ysgol Bro Myrddin  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Siwan a Gwennan, Ysgol Bro Myrddin  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    , Adran Y Carw Gwyn  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
2il 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    , Adran Y Carw Gwyn  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Clocswyr Bro Trelech  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Gwenllian Phillips, Adran Clocswyr Cowyn  
2il 
    Ceris Medi James, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Y Fro  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Aled John, Adran Llanarthne  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Mared Evans, Ysgol Bro Myrddin  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Alun Howells, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Steffan Rhys Evans, Aelwyd Cynwyl Elfed  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Elliw a Mared, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Gareth, Tomos a Carwyn, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Gwenno a Sioned, Adran Llanarthne  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    , Adran Clocswyr Cowyn  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Freya Smith, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Lucy Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Katelin Brettle, Ysgol Gynradd Cefneithin  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abernant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Gorslas  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Chelsie Walters, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Ffion Ann Fox, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Iwan Bryer, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Abbi Bowen, Ysgol Gynradd Pontiets  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Megan Bryer, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Lowri Voyle, Ysgol Gynradd Llanddarog  
3ydd 
    Lowri Powell, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Mali Weston, Ysgol Gynradd Llannon  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Llanarthne  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ceris Jones, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Megan Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Elen Fflur Davies, Ysgol Bro Myrddin  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Enlli Eluned Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Jessica Davies, Ysgol Gynradd Hendygwyn  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Nia Willis, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Sophie Hollins, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Macey Bowen, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Sophie Hayes, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Georgia Hall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Harry Dickens, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontiets  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
356:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Gwenann Haf Davies, Ysgol Bro Myrddin  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Elen Rebeca Jones, Ysgol Bro Myrddin  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Ceri Nia Lewis, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Rachel Lee Stephens, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    Gareth Davies, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012