Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Fflur James, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
3ydd 
    Ethan Burkes, Ysgol Gynradd Saundersfoot  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Joanna Shand, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Ceris Walters, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Cerys Davies, Ysgol Llanychllwydog  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ralf Jenkins, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Maisie Thompson, Ysgol Gynradd Cilgerran  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Caleb a Hedd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Maisie a Hannah, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Elen a Ffion, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Beca  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cilgerran  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Harry Baker, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Tomos Salmon, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Mared a Ceindeg, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sara ac Esyllt, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ffion a Nia, Ysgol Gyfun Y Preseli  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Caryl a Blythe, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Marged a Mared, Ysgol Gyfun Y Preseli  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Jessica Robinson, Aelod Unigol C Clunderwen  
2il 
    Arwel Evans, Aelod Unigol Cylch Y Frenni  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Rachael Morgan, Ysgol Glannau Gwaun  
3ydd 
    Mirain Iwerydd James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ceindeg Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Ffion Angharad Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
2il 
    Rhian Barwick, Ysgol Bro Dewi  
3ydd 
    Tommy Ottnen, Ysgol Iau Aberdaugleddau  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Geraint Pickard-Skeats, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Emily Matthews, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Charlie Richards, Ysgol Gynradd Cilgerran  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Geraint Pickard-Skeats, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    William Lewis, Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhys Meredith-Barrett, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Scott Phillips, Ysgol Gynradd Croesgoch  
3ydd 
    Alys Owens, Ysgol Gynradd Gelli Aur  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion McEvoy, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Vaughan Batty, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Dewi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion, Ffion, Efa a James, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    Erin, Emily, Mirain a Kayleigh, Ysgol Gynradd Y Frenni  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Sarah Baggs, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sara Hazzelby, Ysgol Gyfun Y Preseli  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Megan Boorman, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Hannah Morris, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Aled Meredith Barrett, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Gabriel Emile, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
2il 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lara Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Arkady Wey, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alexander Morgan, Ysgol Gyfun Y Preseli  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Blythe a Dominic, Ysgol Gyfun Y Preseli  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Isabel Harries, Aelod Unigol Cylch Dewi  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Ben, Dominic, William a Rhodri, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Abbi, Ffion ac Angharad, Ysgol Gyfun Y Preseli  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Cerys Davies, Ysgol Llanychllwydog  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Rachael Morgan, Ysgol Glannau Gwaun  
2il 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Grace John, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    Alana Hayes, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
3ydd 
    Jayde Collings, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Clydau  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jasmine Meaney, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Lowri Field, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Morgans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Deian Harri Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Cerys Davies, Ysgol Llanychllwydog  
3ydd 
    Hannah John, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Katie Lewis, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Tomos Salmon, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Fflur, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ffion Angharad Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Corey Henwood, Ysgol Gynradd Arberth  
2il 
    Esme North, Ysgol St Oswalds V A  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Mary Raymond, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Erin Lindsay, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Lily Cox, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Molly Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Ceira Wood, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Angus Bingham, Ysgol Gynradd Casmael  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Solfach  
2il 
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
3ydd 
    , Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin, Mirain a Joseph, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Mari, Elin a Owen, Ysgol Gynradd Casmael  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Eurgain, Holly a Oliver, Ysgol Gyfun Y Preseli  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara, Mared a Naomi, Ysgol Gyfun Y Preseli  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Tirion a Marged, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Elinor ac Annest, Ysgol Gyfun Y Preseli  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Maeve Wells, Ysgol Gyfun Y Preseli  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Luned Medi Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012