Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Lowri Owen, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Elen Morlais Williams, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Morgan Dryburgh, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Beca Davies, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Mari Lewis, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Cesia Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Dafydd-Rhys Sandall, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Mia Morgan, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Caitlin Taylor, Ysgol Gynradd Sant Curig  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Huw a Nel, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Alfie a Maddie, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Alys a Alys, Ysgol Pencae  
172:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Heol y March, Adran Heol y March  
2il 
    Salem, Adran Salem  
173:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Heol y March, Adran Heol y March  
2il 
    Salem, Adran Salem  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Pencae, Ysgol Pencae  
2il 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Pencae, Ysgol Pencae  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Mabli Tudur, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Maia Wyn Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Elwyn Sion Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Iwan Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Alun Rees, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Manon a Jodi, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Maia a Mabli, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Carys a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elena Clark, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Sophie Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Tomos Lloyd Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophia a Alys, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C Y Fro  
2il 
    Eleias Moore Roberts, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd  
3ydd 
    Gwenith Eleri Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Heol y March, Adran Heol y March  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Heol y March, Adran Heol y March  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Merched y Waun, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Bois y Waun, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
200:    Côr S.A.T.B.(Aelwyd)14-25 oed (dros 40 mewn nifer* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Osian Guto Thomas, Ysgol Y Wern  
2il 
    Cadi L. Jones, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Twm Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Mabli Tudur, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Tanwen Cray, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Alys Humphreys, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C Y Fro  
2il 
    Rhys Owain Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
3ydd 
    Gwenith Eleri Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ismay Evans, Ysgol Y Wern  
2il 
    Cai Lloyd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Manon Johnes, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Dafydd Chapman, Ysgol Y Wern  
2il 
    Elinor Haf Roderick Lein, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Rhys James, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Dafydd Chapman, Ysgol Y Wern  
2il 
    Linnea Stenlund-Roderick, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Tomos Boyles, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Henry Morris, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Aled Evans, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Tia Weston, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Preest, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Linnea Stenlund-Roderick, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa y Wern, Ysgol Y Wern  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Niamh Moore, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Nia Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Llinos Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Katie Jenkins, Ysgol Howell, Llandaf  
3ydd 
    Manon William, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Mared Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Eleri Datta, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Will Mead, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)  
2il 
    Sion O''Brien, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Rhodri Skyrme, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Noa Gabay, Coleg St John  
2il 
    Anwen Fardy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Eleri Datta, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ensemble Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Catrin Dumont-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Sophie Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwern Parri, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Elen Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Harri Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Andrew Boczek, Ysgol Uwchradd Fitzalan  
3ydd 
    Yuchen Zhang, Ysgol Uwchradd Fitzalan  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Josh Pennar, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Enlli a Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Megan Morris, Aelod Unigol C Y Fro  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Owen R. Jones, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Noah Lewis, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Lilwen Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Cesia Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Marged H. Gruffudd, Ysgol Pencae  
3ydd 
    Sophie Davies, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Nel Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Gwen Roberts a Aled Misra, Ysgol Gynradd Creigiau a Pen y Garth  
3ydd 
    Rhys Newton a Mali Prydderch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch a Melin Gruffydd  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Manon Ogwen-Parry, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Llinos Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C Y Fro  
2il 
    Rhys Owain Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Parti y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Dawnswyr Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Dawnswyr Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Dawnswyr y Fro, Y Fro  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Dawnswyr Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Dawnswyr Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Dawnswyr y Fro, Y Fro  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    Dawnswyr y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Daniel Calan Jones, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Rhys Morris, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Leisa Fflur Davies, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Alaw Grug Ifans, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Enlli, Lleucu a Nia, Adran Salem  
2il 
    Elisa a Rhys, Ysgol Gyfun Plasmawr  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Dawnswyr y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Megan Melbourne, Ysgol Y Wern  
2il 
    Ioan Wyn Williams, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Caitlin Boyle, Ysgol Pencae  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Gwaelod y Garth, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
3ydd 
    Y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Heptagon, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Mellt, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Byddin Taf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Megan Vaughan Evans, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Lleucu Haf Wiliam, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Madeleine Manley, Ysgol Penygroes  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Cesia Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Mefin R. Hopkins, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Gethin Taf Boore, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Daniel Clarke, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Anni Davies, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Mali Prydderch, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Treganna a Than yr Eos, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Salem, Adran Salem  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Manon William, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Lois Aled, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Hanna Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elizabeth Clements, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Heledd Gwyn Lewis, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Rhys Owain Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Tom Waters, Ysgol Gynradd Barry Island  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Jessica Veale, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Susanna Davies, Ysgol Gynradd Rhydypenau  
3ydd 
    Harrison Webb, Ysgol Gynradd Barry Island  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Emilia Gallo, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Rachel Daniels, Ysgol Gynradd Rhydypenau  
3ydd 
    Tom Kemp, Ysgol Gynradd Barry Island  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Rebecca Daniels, Ysgol Uwchradd Caerdydd  
2il 
    Sophie Thomas, Ysgol Howell, Llandaf  
3ydd 
    Esther Hawkes, Ysgol Howell, Llandaf  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Howells, Ysgol Howell, Llandaf  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Rebecca Harvey, Ysgol Howell, Llandaf  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Grwp Howells, Ysgol Howell, Llandaf  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Treganna a Than yr Eos, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
353:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rebecca Hayes, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Dafydd Wyn Rees, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Alys Robinson, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Osian Llewelyn Edwards, Aelwyd CF1  
2il 
    Rhys Owain Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
3ydd 
    Gwenith Eleri Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012