Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenno Lili Davies, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Elain Haf Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Seren Davies, Ysgol Y Bedol  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Daisy Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran  
3ydd 
    Mattea Morgan, Ysgol Gynradd Llandybie  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Lowri Richards, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Rhys Jones, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Elen Ephraim Harries, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
171:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Lowri a Morgan, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Lowri ac Elen, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Rhys a Ben, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Llanedi, Ysgol Gynradd Llanedi  
2il 
    Parti Talyllychau, Ysgol Gynradd Talyllychau  
175:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Trimsaran  
176:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
177:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
178:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
179:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Cara Williams, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Megan Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Georgia Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
181:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Iolo Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
182:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Eva a Alish, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Megan a Non, Ysgol Gyfun Tre-gib  
183:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Lowri Mererid Jones, Ysgol Gyfun Y Strade  
184:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Deiniol Llyr Jones, Ysgol Gyfun Y Strade  
185:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd a Johnny, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Lowri ac Alys, Ysgol Gyfun Y Strade  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Ffion Haf Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ensemble Y Strade , Ysgol Gyfun Y Strade  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
2il 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Aelwyd Llyn Y Fan, Aelwyd Llyn y Fan  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    Cor Aelwyd Llyn Y Fan, Aelwyd Llyn y Fan  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ben Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Taylor Lewis, Ysgol Gynradd Trimsaran  
3ydd 
    Sioned Elen Williams, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Megan Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Georgia Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Deiniol Llyr Jones, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Ffion Haf Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Matilda Devlin, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
2il 
    Lydia Fflur Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Non Morgan, Ysgol Gynradd Llangadog  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Matthew Billington, Ysgol Y Felin  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Sioned Owen, Ysgol Gynradd Llansadwrn  
2il 
    Millie Savage, Ysgol Gynradd Llandybie  
3ydd 
    Aled Bowen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Isobel Davies, Ysgol Gynradd Trimsaran  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Maesllyn, Ysgol Gynradd Maesllyn  
2il 
    Parti Llansadwrn, Ysgol Gynradd Llansadwrn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Llandybie, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Ensemble Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maesllyn  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Soons, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Ceri Evans, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Gwenllian Owen, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Harry Lloyd, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carwen George, Ysgol Gyfun Tre-gib  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhydian Griffiths, Ysgol Gyfun Tre-gib  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Abigail a Catrin, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Rhodri a Rhys, Ysgol Gyfun Y Strade  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Heledd Fflur Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Cerys Tommason-James, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Cerys Whitfield, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Elen Ephraim Harries, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Ben Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Trimsaran  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Owain Rowlands, Ysgol Gyfun Tre-gib  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Deiniol Llyr Jones, Ysgol Gyfun Y Strade  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Ffion Haf Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Gwenllian  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Gwenllian  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Sara , Adran Penrhyd  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Harri Jones, Aelwyd Penrhyd  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Steffan Davies, Aelwyd Penrhyd  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Sara, Steffan a Harri, Aelwyd Penrhyd  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Ffwrnes  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Y Bigyn  
2il 
    Cayli Herbert, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Brynsierfel  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Strade, Ysgol Gyfun Y Strade  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Amos Meredith, Ysgol Gynradd Trimsaran  
2il 
    Steffan Jones, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Cian Thomas, Ysgol Gynradd Llangadog  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Daisy Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran  
2il 
    Betsan Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Cerys Bowen, Ysgol Gynradd Llandybie  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Emily Hazell, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Finn O'Neil, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Sioned Elen Williams, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Rhys Prichard, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
2il 
    Grwp Gwenllian, Ysgol Gymraeg Gwenllian  
3ydd 
    Grwp Rhydaman, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Hanna Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Owain Rowlands, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Aled Phillips, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Y Strade, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Grwp Coleg Llanymddyfri, Coleg Llanymddyfri  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwennan Haf Campbell, Aelwyd Llyn y Fan  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp y Strade, Ysgol Gyfun Y Strade  
294:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Faith Jones, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
3ydd 
    Keira Sharp, Ysgol Gynradd Talyllychau  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Ebony Hall, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Abygail Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Chloe Thomas, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Rebecca Parker, Ysgol Gynradd Llandybie  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanedi  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Imogen Rashbrook, Coleg Llanymddyfri  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Coleg Llanymddyfri, Coleg Llanymddyfri  
348:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
350:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
351:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
352:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Lauren a Kirsten, Ysgol Gyfun Tre-gib  
354:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
359:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Siwan Fflur Dafydd, Aelwyd Llyn y Fan  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
362:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Mary Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Ffion Haf Jones, Aelwyd Llyn y Fan   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012