Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Eryri 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
2il 
    Morgan C. Hughes, Adran Llangybi  
3ydd 
    Joel Hookings, Adran Edern  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Kit Parker, Adran Edern  
2il 
    Mirain Reader, Adran Edern  
3ydd 
    Catrin Griffiths, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Rhydian Llyr Williams, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Harri Huws Tulliver, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Kaitlyn Hughes, Ysgol Gynradd Y Groeslon  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ebrill Lloyd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor  
3ydd 
    Ffion Eaton, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Steffi Studt, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Cerys Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Rhostryfan, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
2il 
    Grwp Garndolbenmaen, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Grwp Bro Lleu, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Grwp Talysarn, Ysgol Gynradd Talysarn  
3ydd 
    Grwp Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Maesincla, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Grwp Llithfaen, Adran Llithfaen  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Elin a Non, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Megan, Mared a Cara, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Erin a Anest, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp) 
1af 
    Dewi a Isetyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Grwp Sam Harris, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog  
2il 
    Ela Mair Davies, Ysgol Gynradd Foel Gron  
3ydd 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Huw Iorwerth Evans, Adran Llandwrog  
2il 
    Caio Roberts, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Jac Viney, Ysgol Iau Maesincla  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Cai Lewis, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Nel Rhisiart, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Lucy Joyce, Ysgol Gynradd Y Faenol  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda  
2il 
    Grwp Eifion Wyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Grwp Llandwrog, Adran Llandwrog  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Y Gelli, Ysgol Gynradd Y Gelli  
2il 
    Grwp Y Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Grwp Llandwrog, Adran Llandwrog  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Sean, Adran Llandwrog  
2il 
    Grwp Gethin, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Grwp Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Non Mererid Jones, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Hari Gwynne Ifans, Adran Bethel  
3ydd 
    Dafydd Trewyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
1af 
    Alaw Haf Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elin Mai Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Briall Hedd Hughes, Adran Llangybi  
3ydd 
    Aaron Jordan, Ysgol Iau Maesincla  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Alaw Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi  
3ydd 
    Iwan Puw Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Tomos Isaac Hughes, Adran Llangybi  
2il 
    Cadi Rees Jones, Adran Morfa Nefyn  
3ydd 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Chwilog  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Deio Llyn Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
23:    Serameg / Crochenwaith Bl. 9 
1af 
    Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Bl 2, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Abercaseg, Ysgol Gynradd Abercaseg  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Maesincla, Ysgol Iau Maesincla  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Jasmine, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Sarah, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Idris Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
29:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Dion Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Ela Vaughan, Ysgol Gynradd Felinheli  
30:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Alec John Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
34:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Evan Langford, Ysgol Arbennig Pendalar  
2il 
    Catrin Lloyd Foulkes, Adran Llandwrog  
35:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Tomos Williams, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Harvey Evans, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
3ydd 
    Catrin Lloyd Foulkes, Adran Llandwrog  
36:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    Grwp Ross McKenzie, Ysgol Arbennig Pendalar  
2il 
    Grwp Marc, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
37:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Harvey Evans, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Lee a Tamia, Ysgol Arbennig Pendalar  
39:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Aron Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
40:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Gruffudd Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
41:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
48:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Rachel Williams, Ysgol Arbennig Pendalar  
49:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Tomos C. P. Jones, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar  
51:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Reah Hughes, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
52:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Evan Jones, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Grwp Rachel, Iolo a Guto, Ysgol Arbennig Pendalar  
53:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
1af 
    Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Keeley Cotterill Ball, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
54:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Steven Roberts, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Dafydd Pilling, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
56:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Gareth a Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar  
2il 
    Grwp Dafydd Pilling, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
57:    3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Dafydd Pilling, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Elen, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Oliver James Szelinski, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Jac Bailey, Ysgol Gynradd Felinheli  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Seren Hughes-Moore, Ysgol Gynradd Beddgelert  
2il 
    Dyfed Williams, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
3ydd 
    Ffion Wyn Jones, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Lucy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
2il 
    Bryn Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Gethin Griffith, Adran Llandwrog  
61:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Megan A. Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Siwan Llwyd Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elain Haf Jones, Ysgol Gynradd Nefyn  
2il 
    Danny Lucas Thornton, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Llio Elan Jones Parry, Ysgol Gynradd Nefyn  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Ciara Williams, Adran Morfa Nefyn  
3ydd 
    Naomi Wood, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Natasha Priestley, Adran Edern  
2il 
    Osian Morgan, Adran Edern  
3ydd 
    Kaitlyn Hughes, Ysgol Gynradd Y Groeslon  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Awen Pritchard, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Tom Oliver, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Erin Parry, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Sam Harris, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
2il 
    Ynyr Bonner Pritchard, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Manon Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Ebony Mann, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Ffion Owen, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Shannon Lavery, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Erin Parry, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaron Jordan, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Cadi Morus Parry, Adran Carmel  
3ydd 
    Cadi Swyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Sion Ynyr Roberts, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
3ydd 
    Cassie Scott, Adran Carmel  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Hedd Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Gruff Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Alaw Owen, Ysgol Gynradd Nefyn  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Grwp Abercaseg, Ysgol Gynradd Abercaseg  
3ydd 
    Grwp Eleri, Ysgol Gynradd Beddgelert  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn  
2il 
    Grwp Blwyddyn 3, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Dolbadarn, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
2il 
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Y Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli  
81:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Mared Owen Davies, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Sioned Medi Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwern Elis, Adran Llandwrog  
2il 
    Guto Evans, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Morgan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Mabon Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Hannah Swann, Ysgol Gynradd Felinheli  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Alaw Haf Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Megan A. Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
88:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog  
2il 
    Megan Denham, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Briall Hedd Hughes, Adran Llangybi  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Holly a Sion, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp, Adran Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp, Adran Llanengan  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Kloey Allen, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Elain Denham, Ysgol Iau Maesincla  
91:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp BONTNEWYDD, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
92:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Martha Owen, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Lucy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Angelicia Lambe, Adran Llandwrog  
93:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Llio, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp, Adran Llandwrog  
94:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Marged Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Rebeca Rice-Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Robert Elis Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
95:    2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Alys Haf, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
96:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elize Jones, Ysgol Iau Maesincla  
2il 
    Nel Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Efa Llewelyn Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli  
97:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Ela Morus Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Osian Rees Jones, Ysgol Iau Maesincla  
98:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ela Gwenllian Huws, Adran Llandwrog  
2il 
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Elin Lane, Ysgol Gynradd Beddgelert  
99:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Erin Haf Lloyd, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Mai Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Cerys Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tess Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Annest Morgan, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Cian Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ellie Gwynne Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Glesni Elen Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Ifan Prys Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Maia Rose Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
104:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ffion Morris, Uwch Adran Bangor  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sian Elen Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Macsen Williams, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Beca Sin Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Twm Huws, Adran Llandwrog  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Lois Angharad White, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Jasmine Burnett, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
3ydd 
    Siwan Owen-Jones, Adran Llandwrog  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp, Adran Llandwrog  
2il 
    Grwp, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Grwp, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp, Adran Llandwrog  
2il 
    Grwp, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Grwp, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp, Ysgol Gynradd Cymerau  
2il 
    Grwp Lois, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Owain, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
112:    Gwehyddu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Erin Parry, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Elin Jones-Thomas, Aelwyd Gwrtheyrn  
114:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Pandora Lapington, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Lea Lloyd Pugh, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Sioned Mair Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Cai Roberts, Adran Llandwrog  
2il 
    Louise Price, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mared Ann Parry, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
2il 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
3ydd 
    Osian Emyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Morgan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
119:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Teleri Medi Jones, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Tomos Mather, Ysgol Gynradd Felinheli  
120:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Angharad Ellis, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Bedwyr Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
2il 
    Efan Sion Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
3ydd 
    Briall Hedd Hughes, Adran Llangybi  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Cynwal ap Myrddin, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
3ydd 
    Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
2il 
    Glesni Elen Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Elen Parry, Adran Llangybi  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Mari Davies, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
2il 
    Mared Ann Parry, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Trinity Love, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
2il 
    Morgan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
127:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Chloe Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Megan Badley, Adran Llanengan  
128:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Angharad Ellis, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
129:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Emyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
2il 
    Mared Ann Parry, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
130:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Tomos Mather, Ysgol Gynradd Felinheli  
131:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
2il 
    Mabon Williams, Ysgol Gynradd Yr Hendre  
3ydd 
    Aron Owen, Ysgol Gynradd Chwilog  
132:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Megan A. Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Bedwyr Willams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Laura Szelinski, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Mali Madrun, Adran Tudweiliog  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Aricea Thomas, Ysgol Gynradd Foel Gron  
3ydd 
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Keryl Wynne Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Lleucu Non, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Luned Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Megan A. Hunter, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Gwenllian Johnson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
140:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Yazmin Elen Fitzjohn, Adran Garndolbenmaen  
2il 
    Nel Dafydd Evans, Adran Garndolbenmaen  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Carl O'Hara, Adran Garndolbenmaen  
2il 
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen  
3ydd 
    Bryn Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert  
143:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cynan a Anest, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Lydia a Milly, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
144:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin a Jac, Ysgol Gynradd Llanystumdwy  
2il 
    Tomos a Morgan, Adran Carmel  
3ydd 
    Grwp Non, Adran Garndolbenmaen  
145:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Beca, Nel a Hollie, Adran Garndolbenmaen  
2il 
    Cai, Cai a Sian, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Sarn Bach  
146:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Erin Parry, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Mali a Mared, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Grwp Emma, Adran Aberdaron/Rhiw  
3ydd 
    Gethin a Eluned, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Aberdaron, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Grwp Ellie, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Grwp Baladeulyn, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Felinwnda  
2il 
    Grwp Tomos a Morus, Adran Llangybi  
3ydd 
    Grwp Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol  
151:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Magi Tudur, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Ieuan Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
152:    Creu Arteffact Bl. 9 
1af 
    Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Carwyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Eleri Wyn Williams, Adran Llanengan  
154:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Elenid Mair Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Manon Elisabeth Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
155:    Creu Arteffact dan 25 oed 
1af 
    Leusa Parry, Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon  
162:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Megan Davies, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Elen Gwenllian Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Elen Gwenllian Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
163:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Sioned Medi Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Beca Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
164:    Portfolio o waith 19-25 oed 
1af 
    Mirain Fflur, Aelod Unigol Cylch Llyn  
2il 
    Sioned Medi Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Llyr Erddyn Davies, Aelod Unigol C. Arfon   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012