Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Conwy 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Imogen Davies, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
2il 
    Elystan Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Mabli Hughes, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Marissia Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Jac Afan Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
3ydd 
    Ella Roberts, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Idris Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
2il 
    Brenig Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lidia Mari Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Tomos Arfon, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Lowri Elen Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Grace Charles, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Harri Richard Lewis Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Rhydgaled, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Grwp Rhydian, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Grwp Alaw, Ysgol Gynradd Llannefydd  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Sali a Jen, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Meriel a Tomi, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Aiden a Caitlin, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Siwan a Lauren, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
2il 
    Katy a Kiera, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Grwp Sali, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Emily, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Grwp Lucy, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp) 
1af 
    Grace ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Noa Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Seren Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Sion Spencer, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Cai ap Arwyn, Adran Cerrigydrudion  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Ella White, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Elle Rogers, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Jake Grove, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Cynan, Dylan a Hefin, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Twm a Mabon, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Kayia a Luisha, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Nanw, Jac a Jorja, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Azim a Kyle, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Ifan, Sophie, Cieran ac Oscar, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Owen a Dion, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Osian, Owen, Dafydd, Wil a Joseff, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Elin, Leah, Lili a Mari, Ysgol Gynradd Bro Aled  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Seren Jackson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Lauren Holmes, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Elenya Myriam Havard Griffiths, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lilly-Beau Grindrod, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Nicole Verches, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Elen Swyn Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Jen Maria Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Rebeca Fflur Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Zahra Dupre, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Loren Price, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
2il 
    Kiera Rodgers, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Eleri Robertson, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Steffan Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
23:    Serameg / Crochenwaith Bl. 9 
1af 
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Mali, Harri, Sioned a Dilwyn, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Brychan, Orchard, Jemeima a Gruffydd, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Tomos, Gethin, Elen a Lois, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Jack, Matilda ac Owain, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Joel Richardson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Rhinallt Ellis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Siwan Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
29:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ifan Tudur, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    James Haslam, Ysgol Gynradd Tudno  
30:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Joel Richardson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Iwan Griffiths, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    Amber Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
31:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C) 
1af 
    Owain a Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
32:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
35:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
40:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Lee Campbell, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Wiesal Ali, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
50:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Callum Woolley, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Lee Pettigrew, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lois Morris, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Mared Lois Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Elliw Haf Evans, Adran Cerrigydrudion  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Tobias Oliver Laurie, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Sophie Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Alex Burns, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Dewi Aeron Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Jade Louise Williams, Ysgol Gynradd Craig y Don  
62:    Argraffu Bl. 9 
1af 
    Harri Richard Lewis Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Scarlett Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Esmeralda Stadthagen, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
3ydd 
    Aron Brenig Jones, Adran Cerrigydrudion  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Elan Morgan, Ysgol Gynradd Maelgwn  
2il 
    Carwyn Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Gwern Aled Jones, Adran Cerrigydrudion  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Alys Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
2il 
    Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Gruffudd Beinion Edwards, Adran Cerrigydrudion  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Lakita Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Emily Gillespie, Ysgol Gynradd Pencae  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Beccy Mann, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Aron Emlyn Thomas, Adran Cerrigydrudion  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Morgan Metcalfe, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Hannah Ann Cash, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Jasmine Eli Cash, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bobi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Noa Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Alys Peak-Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Evelyn Modinos, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
2il 
    Benjamin Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Evlyn Elias Jacob, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Lowri Angharad Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Cerys Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Abby Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beth ac Anna, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Criw Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Molly, Lili, Charlotte ac Alexa, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Madeline, Arthur a Ben, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys, Dominique, Abby a Patrick, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Eleri ac Olivea, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Isabelle Goodall, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Theo McKernon, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Erin Grove, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Glain Angharad Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Ceri Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Sophie Main, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Sophia Wallo, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Hannah Craven, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
88:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Imogen Leigh Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Eleri Wynne, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Elen Megan Roberts West, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Cain a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Megan, Beca a Llio, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Leah, Ben, Gethin a Louiza, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Samina Rahman, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lili Edwards, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Aimee Snape, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
91:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Cameron, Laura, Thomas, Ethan a Caitlin, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Ellen, Elin a Caitlin, Ysgol Gynradd Pencae  
92:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Lowri Angharad Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ellie Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Jessica Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
93:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Patrick a Dominique, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
94:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lauren Holmes, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Rachel Abbott, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
96:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Deio G. Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elsi Pyves, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Amy Ingham, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
97:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Hannah Marie Black, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
98:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Katie Jones, Ysgol Gynradd Trefriw  
2il 
    Haf Eurona Summers, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion  
99:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Lois Elen Green, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Ffion Mair Lloyd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cari Llywelyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Mili Roberts, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Gruff Wyn Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ashleigh Davies, Ysgol Gynradd Craig y Don  
2il 
    Nicol Thompson, Ysgol Gynradd Tudno  
3ydd 
    Cadi Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Lea Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Cari Marged Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
104:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ebony Hope Powell, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Math Lloyd Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Caron Pritchard, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Anya Sandham, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Robin Sion Owen, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Ben Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Kyra Campbell, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Ynyr Llewelyn Roberts, Adran Cerrigydrudion  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Cai ac Elan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Ceri, Alaw ac Erin, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Ilan ac Ifan, Adran Cerrigydrudion  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Holly, Jenna, Sally a Shannon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Jessica ac Alex, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Hannah Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Holly Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Owen Opie, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Bobi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Sin Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Ben Sweetman, Ysgol Gynradd Dolgarrog  
3ydd 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
119:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Greta Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Jack Sandham, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Rhun Edward Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Sin Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Sali G Gelling, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Chloe Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Tomos Cian Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Griff Ellis Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Llyr Ynyr Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Jamie Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Anya Sandham, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Jacob H Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Benjamin Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
127:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Tomos Cian Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
129:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Brychan Clwyd Edwards, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
130:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Tobias Oliver Laurie, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Haf Roberts, Ysgol Gynradd Dolgarrog  
131:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Alys Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Jessica Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
133:    Ffilm neu animeiddiad - Cynradd 
1af 
    Eve, Lily a Rebeca, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
2il 
    Criw Cerrig, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Sam, Cai, Dion, Ifan a Tomos, Ysgol Gynradd Llannefydd  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Marged Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Ffion Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Amy Harvey, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Beca Lloyd-Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Ceri Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Melissa Hall, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Cara Gates, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Chloe Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Tomos Thorman-Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Leah Mari Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
140:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Jessica Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Chloe Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Sin Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Garmon Hedd Owen, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion  
143:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Saran, Alex a Patsie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Criw Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Macsen, John a Morgan, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Criw Rhydgaled, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Deio a Jac, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Grwp Jesica, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Miriam a Gwenno, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Gethin a Dewi, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Rebecca a Gruff, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Modlen ac Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Tomos a Gethin, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Jack, Matilda ac Owain, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
151:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Lowri Edwards, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
152:    Creu Arteffact Bl. 9 
1af 
    Rosie Angharad Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
154:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Glynwen Mair Davies, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
162:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Nia Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Glynwen Mair Davies, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
3ydd 
    Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
163:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Glynwen Mair Davies, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
165:    Coginio Bl 4-6 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Oliver Hansen, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
166:    Coginio Bl 7-9 
1af 
    Meriel Owen, Uwch Adran Llangwm   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012