Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Ceredigion 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Alaw Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Aisvarya Sridar, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Dion Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Hafwen Davies, Ysgol Gynradd Llanwenog  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Llanwenog  
2il 
    Aarun Gibbons, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Iwan Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sadie Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Menna Phillips, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Holly Gooch, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Katie Proven, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Elen Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Ceinwen Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Megan a Mari, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Jamie a Sion, Ysgol Gynradd Llanwenog  
3ydd 
    Grwp Alaw, Ysgol Gynradd Talgarreg  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Gymraeg Aberystwyth, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Grwp Hafwen a Holly, Ysgol Gynradd Llanwenog  
3ydd 
    Grwp Carys, Ysgol Gynradd Talgarreg  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Talgarreg, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Grwp Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Grwp Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llion Williams, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Rhys-Tom Williams, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Jano Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Jesse Hopkins, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
2il 
    Rhys Stephens, Ysgol Gynradd Llangeitho  
3ydd 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Seren James-Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Gwyn Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Ysgol Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Bl.3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Ysgol Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Ysgol Mynach, Ysgol Gynradd Mynach  
3ydd 
    Grwp Ysgol Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tatum Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Neide Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Lauren Vicary, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Josie Hayday, Ysgol Gynradd Y Dderi  
3ydd 
    Carwyn Busson, Ysgol Gynradd Trefilan  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sadie Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Eleanor O'Sullivan, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Ruth Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
23:    Serameg / Crochenwaith Bl. 9 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Y Dderi, Ysgol Gynradd Y Dderi  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog  
2il 
    Demi Jones, Ysgol Gynradd Llanarth  
29:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog  
30:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Hafwen Clarke, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Sunnie Boardman, Ysgol Gynradd Trefilan  
33:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Johnny Blight, Ysgol Gynradd Aberporth  
34:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Ryan Butler, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
35:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Caitlin Williams, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
36:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    Grwp y Don (1), Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Grwp y Don (2), Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Grwp Owen a Charlie, Ysgol Gynradd Aberporth  
37:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Y Don, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Grwp Ciliau Parc, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
43:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed 
1af 
    Matthew Sayers, Ysgol Gyfun Emlyn  
44:    2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Matthew Sayers, Ysgol Gyfun Emlyn  
48:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn  
49:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Maggie Howell, Ysgol Gyfun Emlyn  
51:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn  
52:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Jones, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    Seren James, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Iestyn Plant, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Manon Williams, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Tomos Owen, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Arwyn Thomas, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Joshua Sitch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Maisie Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Robbie Bull, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
61:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Huw Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Hannah Williams, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Alaw Silverstri-Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Elain Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    James Cowan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Sion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Owain Gruffydd, Ysgol Gynradd Llanfarian  
2il 
    Laura Hughes, Ysgol Gynradd Llanfarian  
3ydd 
    Catrin Pugh, Ysgol Gynradd Llanfarian  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Sion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Rhydian Friswell, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Daniel Walker Williams, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alex Jenkins, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Harvey Roberts, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Elli Rees, Ysgol Gynradd Llangeitho  
2il 
    Owain Jenkins, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Mia Hibbert, Adran Llambed  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Medwen Williams, Ysgol Gynradd Llangeitho  
2il 
    Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho  
3ydd 
    Lucy Lloyd, Ysgol Gynradd Llangeitho  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Llangynfelyn, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwo y Carw, Ysgol Gynradd Y Dderi  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Menna Williams a Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 9 
1af 
    Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Daisy West, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Tatum Davies, Adran Bro Fallen  
3ydd 
    Galataya Katrian Formston-Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Neide Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Ffion Carruthers, Ysgol Gynradd Llangeitho  
3ydd 
    Euros Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Kerys Williams, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Lucy Lloyd, Ysgol Gynradd Llangeitho  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
88:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Molly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Gwion, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Ceri Garrett, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Elisa Martin, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Joseph Sharples, Ysgol Gynradd Llanafan  
91:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Bruce, Ysgol Gynradd Llanarth  
92:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Sioned Exley, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Ben Lewis, Ysgol Gynradd Llanwenog  
93:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp (1), Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Grwp (2), Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
94:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Tamanna Noor, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Taryn Abbott, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Nerys Edwards, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
95:    2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
96:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Moe Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Ifan Evans, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
97:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Karolina Kuwlek, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Rhys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Libby Barratt, Ysgol Gynradd Aberaeron  
98:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Elain Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Stephanie Szpadt, Ysgol Gynradd Llanarth  
99:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sophie Bailey, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Alaw Haf James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Morgan Brandy-Phillips, Ysgol Gynradd Aberaeron  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Libby Barratt, Ysgol Gynradd Aberaeron  
2il 
    Neide Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Marged Braint Hopkins, Ysgol Gynradd Penuwch  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Ellie-Mae Watkins, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Bethan Schievink-Smith, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Emma Richards, Ysgol Gynradd Llanafan  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Molly Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Ifan Meredith, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Gwenno Ellis-Jones, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Elin Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Lewis Morgans, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Ffion George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Zoe Rhodes, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
112:    Gwehyddu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Alaw Haf James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Daisy Langsdale, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Sara Hopton, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Owen Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Beddowes, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Elin Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Harri Davies, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Sian Fflur Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
119:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
120:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Mared Fflur Davies, Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Kai Jones, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Lowri Richards, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Ifan Meredith, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Arwel Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Daniel Rees, Ysgol Gynradd Talgarreg  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Bedwyr Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Tomos Green, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Seamus Byrne, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
2il 
    Harri Davies, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Bishop, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Sian Fflur Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
127:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Sion Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Ifan Morgan Davies, Ysgol Gynradd Felinfach  
128:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Mared Fflur Davies, Ysgol Gyfun Aberaeron  
129:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llion Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Meryl Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Harvey Roberts, Ysgol Gynradd Felinfach  
130:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Sian Fflur Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Iolo Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
131:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
132:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Ruth Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Mared Fflur Davies, Ysgol Gyfun Aberaeron  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lowri Hana Jones, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Emily Roach, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    Ifan Meredith, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Rhos y Wlad  
2il 
    Freya Morris, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Mia Hibbert, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Molly Granger, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Louis Joshua Kemp, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Tanith Graham, Ysgol Gynradd Y Dderi  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Joseph Gregg, Adran Llambed  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Sion Hurford, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Llinos Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
143:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
144:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Aneurin, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan  
145:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Cai, Ysgol Gynradd Llanilar  
2il 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
146:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Matthew Jones, Uwch Adran Bro Dafydd  
2il 
    Sion Jones, Uwch Adran Bro Dafydd  
147:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Steffan a Seamus, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
2il 
    Grwp Ioan, Ysgol Gynradd Trefilan  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Bl.3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Fede, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Grwp Seren, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Leisia, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
153:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Leon Rees, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Emma Rowbotham, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Rhodri Price, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
154:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Jake Wreford, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Daniel Purnell, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Jasmin Dyson, Ysgol Uwchradd Tregaron  
161:    CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Jasmin Dyson, Ysgol Uwchradd Tregaron  
162:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Elen Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Catrin Walters, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Eira Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
164:    Portfolio o waith 19-25 oed 
1af 
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Cadi Jenkins, Aelwyd Pantycelyn   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012