Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Gorllewin Myrddin 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Ela Isaac, Ysgol Gynradd Cefneithin  
3ydd 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenan Mainwaring, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Philip Mead, Ysgol Gynradd Hendygwyn  
3ydd 
    Hannah Thomas, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Manon Williams-Jones, Ysgol Gynradd Gwynfryn  
2il 
    Dafydd Morris, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Anya Fearn, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Rhiannon Rees, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Chloe a Llyr, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Grwp Lucas, Ysgol Gynradd Brechfa  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Carys, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Grwp Gwyn, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Elen a Hana, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Grwp Emily a Ffion, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Grwp Sebastian, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Emily a Hayley, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp) 
1af 
    Grwp Elin ac Angharad, Aelwyd Cynwyl Elfed  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Rees, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Sophie Barr, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Sara Erin Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Williams, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Bethany Lewis, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Beca Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Manon Williams-Jones, Ysgol Gynradd Gwynfryn  
3ydd 
    Carian Jones, Ysgol Gynradd Abergwili  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Grwp Elen, Ysgol Gynradd Llansteffan  
3ydd 
    Grwp Harrison, Ysgol Gynradd Gorslas  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Gwenan, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Grwp Elicia, Adran Llanarthne  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Jac, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Grwp Cerys, Ysgol Gynradd Penygroes  
3ydd 
    Grwp Efa, Ysgol Gynradd Brechfa  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Imogen Davies, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alex Edwards, Ysgol Gymunedol Peniel  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Howells, Ysgol Gynradd Abergwili  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Cadi Luxton, Ysgol Gymunedol Peniel  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Olivia Hector, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Aron Lewys Curtis, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
29:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    James Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
30:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Alun Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
31:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C) 
1af 
    Grwp Wiliam ac Aron, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
32:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Matthew ac Alun, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
38:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Gwenan Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
48:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Iestyn Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
49:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Daniel Morgan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
53:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
1af 
    Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
56:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp William a Rhys, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    James Griffiths, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elis Heulyn Roderick, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Lewis Painter, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Amy-Louise Bond, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Tomos Nicholas-Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Beca Mai James, Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Amy-Louise Bond, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Efa Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lynwen Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Sara Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Elen Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Tomos Eli Phillips, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Finnian Ainscough, Ysgol Gynradd Brechfa  
3ydd 
    Carys James, Ysgol Gynradd Gwynfryn  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Gwen, Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Morgan a Lloyd, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Andrea, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
81:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Euan Devlin, Ysgol Gynradd Carwe  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Bethan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Phoebe Jones, Ysgol Gynradd Llansteffan  
2il 
    Saffi Elder, Ysgol Gynradd Carwe  
3ydd 
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim  
88:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aled John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Briall Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Cadi Harding Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
92:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Caitlin Crowley, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
93:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Emily, Ysgol Gynradd Abergwili  
97:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Buddug Phillips, Ysgol Gymunedol Peniel  
98:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Rhiannon Gwawr Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
99:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mollie Lewis, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Abergwili  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenan Haf Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Tomos Nicholas-Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
114:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
2il 
    Elin Wyn James, Adran Gwili  
115:    Ffasiwn Blwyddyn 9 
1af 
    Lowri Butterworth, Adran Gwili  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Chloe Wilkins, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Sara Llwyd James, Adran Gwili  
3ydd 
    Bethany Lewis, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Caleb Bishop, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Patten, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Amy-Louise Bond, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
119:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
120:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Deiniol Rees, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Mali Wynne, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Aneira Smith, Ysgol Gynradd Gorslas  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Hannah Harvey, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
2il 
    Owain Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Sion Davies, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Amelia Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Sara Thomas, Ysgol Gynradd Gorslas  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Elin Watson, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Elin Watson, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Oliver Moruzzi, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Elen Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
127:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Rachel John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
128:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
129:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aled John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    James Cremin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
130:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Amy-Louise Bond, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Iolo Rowe, Ysgol Gynradd Meidrim  
131:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
132:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Efa Williams, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Ffion Welton, Ysgol Gynradd Brechfa  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Abbie Painter, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Lowri Elen Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Cara Walters, Ysgol Gynradd Gwynfryn  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Cadi Luxton, Adran Gwili  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwenan Haf Jones, Adran Gwili  
2il 
    Rhian Cockwell, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Imogen Lee, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
146:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Gethin, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Hannah Wyn, Ysgol Gynradd Cross Hands  
155:    Creu Arteffact dan 25 oed 
1af 
    Robert Goodman, Aelwyd Cynwyl Elfed   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012