Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Caerdydd a'r Fro 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Megan Bhagobati-Jones, Ysgol Y Wern  
2il 
    Lucy Rees, Ysgol Penygroes  
3ydd 
    Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenllian Mears, Ysgol Y Berllan Deg  
2il 
    Mali Davies, Ysgol Gynradd Sant Baruc  
3ydd 
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Joseff Nicholas, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Elin Morgan, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
3ydd 
    Twm Evans, Ysgol Y Berllan Deg  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Andrew Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Lucy Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Manon William, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Aled, Ysgol Y Wern  
2il 
    Grwp Lucy, Ysgol Penygroes  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Griffydd Tomos Evans, Ysgol Y Wern  
2il 
    Osian Dafydd Alsopp, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Anna Frost, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Emily Harris, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Glesni Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Mali Karroumi, Ysgol Gynradd Creigiau  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mabli Beasley, Ysgol Y Berllan Deg  
2il 
    Bethan Davies, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Daniel Thomas, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Nel, Ysgol Gynradd Creigiau  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Cadi a Megan, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Beca, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Phoebe Marshall, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Holly Anderson, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Johan Hoogendoorn, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
1af 
    Mali O''Donnell, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Rhiannon Berry, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Titterington, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Edryd Lewis, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari Efa Jones, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Elinor Haf Roderick Lein, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Greta, Kathy a Elena, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
29:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Tomos Ifan Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
30:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
39:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Lowri Fuller, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Noa Nisien, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Joel Williams, Ysgol Penygroes  
3ydd 
    Joseph Tucker, Ysgol Penygroes  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Gethin Wyn Price, Ysgol Y Wern  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Osian Lloyd Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Lucy Manon Edwards, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
3ydd 
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Rosie Domican, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Caitlin Burrow, Ysgol Gynradd Sant Curig  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Mabli, Ysgol Y Berllan Deg  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Lloyd Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Noa Nisien, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Elinor Haf Roderick Lein, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
88:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Jones, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
2il 
    Lili Hunter, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Sebastian O''Malia, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant  
91:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
92:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ellis West, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
93:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Mary-Ann, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
96:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Menna Talbot, Ysgol Gymraeg Coed y Gof  
2il 
    Freya Dawkins, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
97:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Anya Harvey, Ysgol Gynradd Creigiau  
98:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Jenkins, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Sara Harries, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Crimp, Ysgol Gynradd Albert  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Mabli H. Yeoman, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Tia Roach, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Nia Hillman, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffred Hayes, Ysgol Pencae  
2il 
    Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Mollie Southwood, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Magi Hayes, Ysgol Pencae  
2il 
    Allura Gayle, Ysgol Gymraeg Coed y Gof  
3ydd 
    Steffan Crimp, Ysgol Gynradd Albert  
119:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Elis Jones Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
120:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Andrew Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffred Hayes, Ysgol Pencae  
2il 
    Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Robyn Davies, Ysgol Gynradd Rhydypenau  
2il 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Magi Hayes, Ysgol Pencae  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
2il 
    Elis Jones Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
3ydd 
    Thomas Jenkins, Ysgol Gynradd Rhydypenau  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gwydion Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Ifor Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Samuel Ingram, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau  
127:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Morys Hitchings, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Owain Carbis, Ysgol Y Wern  
129:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Reuben Norris, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
3ydd 
    Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
130:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Owain-Rhys Rudge, Ysgol Gynradd Sant Curig  
2il 
    Megan Naish, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
3ydd 
    Steffan Crimp, Ysgol Gynradd Albert  
131:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Grace Charles, Ysgol Gynradd Rhydypenau  
2il 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
132:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Gwydion Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Manon William, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
133:    Ffilm neu animeiddiad - Cynradd 
1af 
    Owain Sion Griffiths, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Pwyll Brynach, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
3ydd 
    Reuben Norris, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Kate Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Lois Drake, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Jaymie, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
2il 
    Grwp, Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Lywis, Ysgol Gymraeg Pen y Garth   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012