Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Tu allan i Gymru 2012  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

168:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Mabli Fflur Reynolds, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Bethan Marsden, Ysgol Gymraeg Llundain  
3ydd 
    Elan Davies, Ysgol Gymraeg Llundain  
169:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Reuben Fletcher, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Carys Hind, Ysgol Gymraeg Llundain  
3ydd 
    Dewi Richards, Ysgol Gymraeg Llundain  
170:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Sara Fflur Henderson, Tu allan i Gymru  
2il 
    Sion Burleton, Ysgol Gymraeg Llundain  
3ydd 
    Rhiannon Evans, Ysgol Gymraeg Llundain  
174:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Dosbarth 2, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Parti Dosbarth 1, Ysgol Gymraeg Llundain  
180:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Lili Fletcher, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
186:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Eirlys Myfanwy Davies, Tu allan i Gymru  
2il 
    Gwenllian Mai Elias, Tu allan i Gymru  
3ydd 
    Ellen Williams, Tu allan i Gymru  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Llundain, Aelwyd Llundain  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Llundain, Aelwyd Llundain  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer)* 
1af 
    Aelwyd Llundain, Aelwyd Llundain  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Fflur Henderson, Tu allan i Gymru  
2il 
    Erin Kelly, Ysgol Gymraeg Llundain  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Gwenllian Mai Elias, Tu allan i Gymru  
2il 
    Ellen Williams, Tu allan i Gymru  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Katie Bartels, Tu allan i Gymru  
2il 
    Sara Fflur Henderson, Tu allan i Gymru  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Kelly, Ysgol Gymraeg Llundain  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Fflur Henderson, Tu allan i Gymru  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Barnett, Swydd Derby  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Telynorion Cwm Derwent, Tu allan i Gymru  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Laura Rose Gee, Swydd Derby  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Geraint Llyr Owen, Tu allan i Gymru  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Samuel, Tu allan i Gymru  
2il 
    Rebecca McIlroy, Tu allan i Gymru  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Tomos Xerri, Tu allan i Gymru  
2il 
    Bethan Semmens, Aelwyd Llundain  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Aelwyd Llundain, Aelwyd Llundain  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Elan Haf Henderson, Tu allan i Gymru  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Sara Fflur Henderson, Tu allan i Gymru  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Gymraeg Llundain, Ysgol Gymraeg Llundain  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Elan Haf Henderson, Tu allan i Gymru  
2il 
    Elan Davies, Ysgol Gymraeg Llundain  
3ydd 
    Nona Jolly James, Ysgol Gymraeg Llundain  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Rhys Griffiths, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Cai Thomas, Ysgol Gymraeg Llundain  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Macsen Brown, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Cerys Thomas, Ysgol Gymraeg Llundain  
3ydd 
    Rhiannon Evans, Ysgol Gymraeg Llundain  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Gymraeg Llundain, Ysgol Gymraeg Llundain  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Lili Fletcher, Ysgol Gymraeg Llundain  
2il 
    Alaw Meleri Henderson, Tu allan i Gymru  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Ceri Wyn, Aelwyd Llundain  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Ceri Wyn, Aelwyd Llundain  
363:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Ceri Wyn, Aelwyd Llundain  
2il 
    Georgina Griggs, Tu allan i Gymru   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012