Eisteddfod yr Urdd

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
 Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2012

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Imogen Davies, Ysgol Babanod Llanfairfechan, Rhanbarth Conwy
2il
Gwenno C. Trow, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cai Lloyd Williams, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Holly Andrew, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Glesni Fflur Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Gwenan Mainwaring, Ysgol Gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
George Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Idris Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elizabeth Schaufel, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Medi Watkins, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rhodri Richards, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
Ebrill Lloyd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Steffi Studt, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Cadi Dafydd, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Grwp Swyn a Martha, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Seren , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Rachel, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Catrin, Nina a Gareth, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Harvey, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp)
1af
Grwp Rhys Williams, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
Gwen a Mari , Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Owain a Frank, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp)
1af
Megan, Mared a Cara, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Elin a Non, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Menna a Ruth, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp)
1af
Deio a Iestyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Sam Harris, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Glesni a Cadi, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Erin Rees James, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Llion Williams, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Jessica Chick, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
2il
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Emily Harris, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mirain Iwerydd James, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
3ydd
Kate Dunstan, Ysgol Gynradd Pengam, Rhanbarth Gwent
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Pel-droed, Adran Carn Ifan, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Chloe Lloyd, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
15 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Olympaidd, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Ysgol Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Math , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Jac, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Beca, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grwp Sean, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Seren Jackson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Lucy Musgrave, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Non Mererid Jones, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Rhiannon Berry, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Mali O'Donnell, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Leonie Solly, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Elin Mai Jones, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sati O'Kane, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Morgan Jones, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
2il
Isabel Howe, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
Eliza Price, Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Rees, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Isabell Price, Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
22 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Sadie Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jordan Chaplin, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Deio Llyn Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
23 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Cari, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Myles Gareth, Rhodri a Dafydd , Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Criw Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Gwydion, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Jasmine, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
27 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp)
1af
Holly, Elsbeth a Olga, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Alex a Rhys, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
28 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Idris Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
29 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Paris Fenlon Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
30 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
2il
Osian Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hafwen Clarke, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
31 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Grwp Wiliam ac Aron, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Erin a Paris, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
32 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Erin Haf a Paris Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Matthew ac Alun, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
33 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Charlie Lewis, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
34 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Niamh Wedlake, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Evan Langford, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Jade Starling, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
35 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Christopher Albert, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos, Rhanbarth Dinbych
36 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Grwp Ross McKenzie, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Taylor, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp y Don, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
37 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Anthony, Laura, Shannon ac Owain, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Teleri, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Y Don, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
38 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Gwenan Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Harry Rendell, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Jordan Evans, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
39 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Jay Ace Thomas, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Harry Rendell, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
40 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Gruffudd Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Lee Campbell, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Wiesal Ali, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
41 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Grwp Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Jordan, Conner a Harry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
42 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Grwp Jordan, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
43 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
44 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Matthew Sayers, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Rachel Pote, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
45 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Stephen Pugh, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Simon Ward, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
David Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
46 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Hayden, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Kieran a Nerys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
48 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Alex Danks-Kemish, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Alun Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
49 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Maggie Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sam Morris, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
50 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Jordan O'Sullivan, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Lucy Stevens, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Alex Danks-Kemish, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
51 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Reah Hughes, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Lucy, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
52 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Alun ac Alex, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Rachel, Iolo a Guto, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
53 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Rachel Pote, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Keeley Cotterill Ball, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
54 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Kirsty Banham, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Nadia Matson, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Liam McCaffrey, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
55 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Liam McCaffrey, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elin Angharad Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hannah Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
56 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Gareth a Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Nadia, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Ben, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
57 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Mark, Aled, Elin ac Osian, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Pedr, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Benji Brown, Kinsale School, Rhanbarth Fflint Maelor
58 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Cerys Elen, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
2il
Ieuan Roberts, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Lois Morris, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
59 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Owain Hopping, Ysgol Gymraeg Ffwrnes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Noa Nisien, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Abigail Richards-Williams, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
60 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Phoebe Evans, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
2il
Joe Singh, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Faith Ware, Ysgol Gynradd Betws, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
61 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
James Pascall, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Luned Hunter, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
62 - Argraffu Bl. 9
1af
Harri Richard Lewis Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sarah Baggs, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
63 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Kelsie Webster, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Ela Closs Sharp, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Lowri Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Erin Aled, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Natasha Priestley, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
2il
Beca Mai James, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Alys Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Tom Oliver, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Awen Pritchard, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Bethan Palmer, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Sam Harris, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elen Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
68 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
2il
Osian Lloyd Owen, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Manon Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Imogen Woodham, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
70 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Cadi Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
71 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mari Lewis, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Tomos ac Aled, Ysgol Gynradd Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
72 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Morgan Lewis, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af
Gwion Llyr Nicholls, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ebony Mann, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
74 - Dyluniad 2D Bl 7-9
1af
Trystan Culllinan, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
75 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
2il
Callum Lloyd, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen, Rhanbarth Gwent
3ydd
Bobi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
76 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Bryn Edwards, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Lowri Elen Jones, Ysgol Gymunedol Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Elina Stephens, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
77 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Lily Simpson, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
2il
Guto Tegid, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
Katie Mackintosh-Smith, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Gareth, John ac Osian , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Grwp y Carw, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Lucy, Nanw, Jo a Seren , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
1af
Cerys, Dominique, Abby a Patrick, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Gwen a Mari , Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Menna Williams a Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho, Rhanbarth Ceredigion
81 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Mared Owen Davies, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Sioned Medi Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
82 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
83 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Isabelle Goodall, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Shay Parry, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Dylan Thorne, Ysgol Gynradd Dunvant, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Alicia Rogers, Ysgol Gynradd Hafod, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Sam Woodhead, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Kerys Williams, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sophie Main, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
3ydd
Bryony Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Birch, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Alaw Haf Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
88 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
Mali Jones, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Imogen Leigh Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Cain a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Holly a Sion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Molly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
90 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Nel Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
91 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Grwp Gwawr, Ysgol Gymuned Llanfechell, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Bruce, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
92 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Lowri Angharad Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Fflur Haf Davies, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Anna Lewis, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
93 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp)
1af
Grwp Emily, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Zak, Ysgol Gynradd Cwrt Henri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
94 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Marged Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
95 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Llinos Evans, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Glesni Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
96 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Deio G. Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Elize Jones, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mair Wilshaw, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
97 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Nia Glyn, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah Marie Black, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
98 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Elain Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ela Gwenllian Huws, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Jessica Morris, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
99 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Pryderi Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Erin Haf Lloyd, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mai Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
100 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Glesni Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Tess Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
102 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Cian Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
2il
Hana Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Ashleigh Davies, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Lea Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Glesni Elen Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri Lois Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
104 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Morris, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
105 - Gwau/Crosio Bl. 9
1af
Glesni Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
106 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
Michael Jones, Ysgol Gymuned Llanfechell, Rhanbarth Môn
2il
Molly Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sian Elen Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
107 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwenan Haf Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Megan Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Lois Angharad White, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Hywel Jones, Ysgol Gynradd Machreth, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Cai ac Elan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Zoe Rhodes, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Owain, Ysgol Gynradd Machreth, Rhanbarth Meirionnydd
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Lowri , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Holly, Jenna, Sally a Shannon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
112 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
1af
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Elin Jones-Thomas, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alaw Haf James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
114 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Angharad Blundell, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Pandora Lapington, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lea Lloyd Pugh, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
115 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
116 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Kayleigh Palmer, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
2il
Catriona Duffield, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Daisy Langsdale, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
117 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Cian Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Lowri Cerys Brown, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Lucy Beddowes, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
118 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Siôn Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
2il
Magi Hayes, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
119 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
2il
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
120 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Alis Flemming, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
121 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Branwen Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Olivia Roberts, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
122 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Hannah Harvey, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Hannah Douglas, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
123 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Lowri Mai Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
124 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Ifor Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Siriol Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Seamus Byrne, Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Olivia Roberts, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Rhys Bishop, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mali Sweet, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
3ydd
Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
127 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Naomi Forster, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Jay Moss, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Tom Sibbald, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
128 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Nia Cet Weaver, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Osian Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
129 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
2il
Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
130 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Thomas Herbert, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Lily Llewellyn, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
131 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
2il
Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lucy Howells, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
132 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Ruth Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwydion Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Steffan Hywel Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
133 - Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af
Ffreuer Sarah Bristow, Adran Beuno/Pontllyfni, Rhanbarth Eryri
2il
Eve, Lily a Rebeca, Ysgol Babanod Llanfairfechan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Ysgol Casmael, Ysgol Gynradd Casmael, Rhanbarth Penfro
134 - Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af
Owain Llyr Pritchard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Aled Illtud, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
William Feakes, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
135 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Ella G. Slingerland, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Beca Wyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Freya Carroll, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
136 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Beca Lloyd-Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
2il
Eilir Teagle, Ysgol Gynradd Bro Sannan, Rhanbarth Gwent
3ydd
Myfanwy Evans, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
137 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Osian Gruffudd Owen, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Keryl Wynne Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tomas Floyd, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
138 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Megan A. Hunter, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Mared Meredydd Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Gwenan Haf Jones, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Megan-Haf James, Ysgol Gynradd Bro Sannan, Rhanbarth Gwent
2il
Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Yazmin Elen Fitzjohn, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Carys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Carl O'Hara, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
2il
Gwern Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Saran, Alex a Patsie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Cynan ac Anest, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Aneurin, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Emily, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Catrin a Jac, Ysgol Gynradd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
145 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Amber, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Beca, Nel a Hollie, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Brannon, Amy a Holly , Ysgol Gynradd Esgob Morgan, Rhanbarth Dinbych
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Erin Parry, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Matthew Jones, Uwch Adran Bro Dafydd, Rhanbarth Ceredigion
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Manon Wyn Rowlands, Adran Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elen Lloyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
1af
Criw Rhydgaled, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
2il
Mali a Mared, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Osian Tibbs, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4
1af
Grwp Bl.3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Gethin, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Serena a Caitlin, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
150 - Creu Artefact Bl 5 a 6
1af
Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
2il
Modlen ac Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Amy, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon, Rhanbarth Maldwyn
151 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Magi Tudur, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Mair Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ieuan Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
152 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Carwyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Manon Wyn Rowlands, Adran Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
153 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Leah Rees, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emma Rowbotham, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
154 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Daniel Purnell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jake Wreford, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
155 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Leusa Parry, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli, Rhanbarth Eryri
2il
Robert Goodman, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
156 - CAD Bl. 7-9
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
158 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Elen Evans, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
159 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Dafydd Duggan, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
2il
Angharad Taylor, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
161 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Jasmin Dyson, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012