Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2012 (Un Rhanbarth)

 

12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Emily Harris, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Beca, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Rhiannon Berry, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Mali O'Donnell, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
59 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Noa Nisien, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
63 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
2il
Mared Seeley, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
68 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Osian Lloyd Owen, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
88 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Mali Jones, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
91 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
118 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
2il
Magi Hayes, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
119 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
3ydd
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
124 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Ifor Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
129 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Gwennan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
132 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
2il
Gwydion Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012