Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2012 (Un Rhanbarth)

 

4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Ebrill Lloyd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Steffi Studt, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp)
1af
Megan, Mared a Cara, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Elin a Non, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp)
1af
Deio a Iestyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Sam Harris, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Sean, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
3ydd
Non Mererid Jones, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Elin Mai Jones, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
22 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Deio Llyn Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
23 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
2il
Cara Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Jasmine, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
28 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
2il
Idris Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
30 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
34 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Evan Langford, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
36 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Grwp Ross McKenzie, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
39 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
40 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Gruffudd Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
41 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Grwp Andrew Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
49 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Jake Preater, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
51 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Reah Hughes, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
52 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Rachel, Iolo a Guto, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
53 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Keeley Cotterill Ball, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
56 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Gareth a Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
58 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Cerys Elen, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
61 - Argraffu Bl. 7 ac 8
2il
Luned Hunter, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
2il
Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Natasha Priestley, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Tom Oliver, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Awen Pritchard, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Sam Harris, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
68 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Manon Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
71 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
3ydd
Tomos ac Aled, Ysgol Gynradd Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
3ydd
Ebony Mann, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
81 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Mared Owen Davies, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Sioned Medi Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
2il
Alaw Haf Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
88 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
2il
Holly a Sion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
93 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp)
2il
Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
94 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Marged Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
96 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Elize Jones, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
97 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Nia Glyn, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
98 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Ela Gwenllian Huws, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
99 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Erin Haf Lloyd, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mai Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Tess Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
2il
Glesni Elen Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
104 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Morris, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
106 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
3ydd
Sian Elen Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
107 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
3ydd
Megan Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Lois Angharad White, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
3ydd
, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
2il
, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
112 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
2il
Elin Jones-Thomas, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
114 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
2il
Pandora Lapington, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lea Lloyd Pugh, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
131 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Isabella Elliott Jones-Morris, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
133 - Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af
Ffreuer Sarah Bristow, Adran Beuno/Pontllyfni, Rhanbarth Eryri
134 - Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af
Owain Llyr Pritchard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
137 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Keryl Wynne Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
138 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Megan A. Hunter, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
3ydd
Aaron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
2il
Yazmin Elen Fitzjohn, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Carl O'Hara, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Cynan ac Anest, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Catrin a Jac, Ysgol Gynradd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
145 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Beca, Nel a Hollie, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Erin Parry, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
2il
Mali a Mared, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
150 - Creu Artefact Bl 5 a 6
1af
Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
151 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Magi Tudur, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ieuan Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
152 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Carwyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
155 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Leusa Parry, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli, Rhanbarth Eryri

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012