Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2012 (Un Rhanbarth)

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Imogen Davies, Ysgol Babanod Llanfairfechan, Rhanbarth Conwy
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
2il
Idris Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
2il
Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Seren Jackson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
23 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
3ydd
Criw Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
32 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
35 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
40 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
2il
Lee Campbell, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Wiesal Ali, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
58 - Argraffu Bl. 2 ac iau
3ydd
Lois Morris, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
62 - Argraffu Bl. 9
1af
Harri Richard Lewis Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
3ydd
Alys Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
2il
Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
75 - Pyped Bl. 2 ac iau
3ydd
Bobi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
1af
Cerys, Dominique, Abby a Patrick, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
83 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Isabelle Goodall, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
2il
Sophie Main, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
88 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Imogen Leigh Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Cain a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
92 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Lowri Angharad Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
94 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
3ydd
Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
96 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Deio G. Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
97 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Hannah Marie Black, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
102 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Ashleigh Davies, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Lea Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
2il
Cai ac Elan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
3ydd
Holly, Jenna, Sally a Shannon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
118 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Siôn Pyrs Owen, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
121 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
123 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
129 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Macsen Llyr Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
133 - Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
2il
Eve, Lily a Rebeca, Ysgol Babanod Llanfairfechan, Rhanbarth Conwy
136 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Beca Lloyd-Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Saran, Alex a Patsie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
1af
Criw Rhydgaled, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
150 - Creu Artefact Bl 5 a 6
2il
Modlen ac Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
154 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
3ydd
Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012