Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2012 (Un Rhanbarth)

 

9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp)
3ydd
Menna a Ruth, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Llion Williams, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
15 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Ysgol Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Ffion Betts, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
22 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Sadie Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
28 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
29 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
30 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Hafwen Clarke, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
33 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
35 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
36 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
3ydd
Grwp y Don, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
37 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Y Don, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
44 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Matthew Sayers, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
48 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
49 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Maggie Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
51 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
61 - Argraffu Bl. 7 ac 8
3ydd
Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Lowri Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
2il
Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
71 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
2il
Mari Lewis, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
72 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Morgan Lewis, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Grwp y Carw, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
3ydd
Menna Williams a Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho, Rhanbarth Ceredigion
82 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Ffion Nelmes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Kerys Williams, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
2il
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
3ydd
Grwp Molly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
91 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
3ydd
Grwp Bruce, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
95 - 2D Tecstilau Bl. 9
2il
Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
98 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Elain Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
106 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
2il
Molly Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
107 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Zoe Rhodes, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
112 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
3ydd
Alaw Haf James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
116 - Penwisg Bl. 6 ac iau
3ydd
Daisy Langsdale, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
117 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Lucy Beddowes, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
119 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
2il
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
122 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Seamus Byrne, Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Rhanbarth Ceredigion
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Rhys Bishop, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
131 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
2il
Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
132 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Ruth Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Carys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Aneurin, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
3ydd
Matthew Jones, Uwch Adran Bro Dafydd, Rhanbarth Ceredigion
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
2il
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4
1af
Grwp Bl.3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
153 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Leah Rees, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emma Rowbotham, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
154 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Daniel Purnell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jake Wreford, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
161 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Jasmin Dyson, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Eryri 2012