Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
235: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
1af
Nia Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Tomos Morris, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Carys Ivey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Aran Rees, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
2il
Anest Medi Williams, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
1af
Rhian Hutchins, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
3ydd
Noah Jones, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
325: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Tomos Morris, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
340: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Joint Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Bisgedi, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
366: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
1af
Meleri Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg